12 soovitust, kuidas õppida uut keelt

jaanuar 16, 2014

shutterstock_65032552Uue keele õppimine on omamoodi väljakutse, kuid see ei pea olema raske. Vaja on vaid tõeliselt head tahtmist. Siin on mõned vihjed, kuidas keeleõpet lihtsamaks ja tõhusamaks muuta.

1. Esmalt õppige selgeks keele hääldus. Harjutage kõige raskemaid häälikuid ja korrake harjutusi iga päev kuni enesekindluse saavutamiseni. Harjutage kõige tavapärasemaid sõnu ja lühifraase. Laske oma hääldust kontrollida haritud keeleoskajal.

2. Harjutage õpitava keele intonatsiooni, rõhuasetusi ja rütmi tavapärastes, sotsiaalsetes lühilausetes ja küsimustes oma igapäevaste tegevustega seonduvalt. Keskenduge õpitavas keeles näiteks järgmistele küsimustele: “Tere, Kuidas läheb?” „Kus asub bensiinijaam?“ või „Kus asub kauplus?“ Kasutage abivahenditena heli- ja videosalvestisi. Kuulake mõnd fraasi hoolikalt 5 kuni 10 korda järjest. Seejärel proovige seda fraasi samaaegselt salvestusega kuuldavalt korrata. Öelge iseendale lauseid peegli ees ja kasutage realistlikuma mulje saavutamiseks kätega žestikuleerimist. Võimalusel paluge õpitavat keelt emakeelena rääkival haritud inimesel parandada ja salvestada õige hääldusega fraase. Paljud keeleõppijad harjutavad halva hääldusega, millest on hiljem väga raske lahti saada. Halb hääldus põhjustab segadust ja arusaamatust. Olge nende varaste hääldusharjutuste juures kannatlik ja hoolas, sest edu korral saab teile osaks peaaegu loomulik keelekõla.

3.  Otsige omale internetist õpitavas keeles etteloetavaid audioraamatuid. Teil ei ole neid vaja osta, sest neid on võimalik internetist ka tasuta alla laadida. Tihtipeale keskenduvad need tasuta õppevahendid ainult põhitõdedele, kuid alustamiseks pole teil rohkemat vajagi. Võite valida ka mõne teid huvitavat teemat käsitleva audioraamatu, kuid soovitatav oleks hankida mõni „kuula ja õpi“ põhimõttel koostatud CD-plaat, seda eriti juhul, kui sõidate igapäevaselt tööle autoga. Sel moel on teil võimalik iga päev kindla aja vältel mõnele õppetükile keskenduda, mis aitab tõhusalt arendada teie kuulamisoskust. Korrake 30 sekundi kuni ühe minuti pikkuste lühisegmentide kuulamist seni, kuni usute end kuuldud teksti täielikult mõistvat. Mõnikord tuleb kursuse kõigist õppetükkidest täielikult aru saamiseks kogu õppematerjali kuulata rohkem kui kahel korral.

4. Võite osta õpitava keele kvaliteetse sõnaraamatu, kuid teil on võimalik kasutada ka internetis leiduvaid tasuta keelesõnastikke. Kui kohtate mõnd uut sõna, siis märkige see enda jaoks sõnaraamatus ära. Seejärel kirjutage sõna, selle tähendus ja kasutust iseloomustav näidislause kaustikusse. Hiljem on teil võimalik kaustikut õppevahendina kasutada. See tegevus aitab teil õpitavas keeles mõelda.

5. Mõnikord võib osade keelte enamkasutatud nimisõnade õppimisel abi olla piltsõnaraamatust. Kasutage piltsõnaraamatut näiteks jaapani keele õppimiseks, sest paljudel jaapanikeelsetel sõnadel on sarnaselt inglise keelele mitu tähendust.

6. Vaadake õpitavas keeles uudiseid ja seriaale. Kuulake vana muusikat ja kasutage seda taustahelina ajal, mil teete kodus midagi muud. Üsna varsti avastate, et suudate õpitavas keeles vastata raadiost või televiisorist kuuldud küsimustele.

7. Veelgi parem: muusika kuulamise asemel kasutage seda keele õppimiseks. Õppige grammatika põhitõdesid ja proovige seejärel võõrkeelseid laule tõlkida. Muusika on suurepärane abivahend sõnade meeldejätmiseks, sest omaette on võimalik laulda kõikjal – duši all, köögis, autos ja mujal. Alustage lastelauludest. Oskuste täienedes saate aru, et võite edasi liikuda raskemate laulude juurde.

8. Lugege veidi õpitava keelega seotud kultuuri ja selle lätteks oleva riigi ajaloo kohta. Lugedes on palju lihtsam endas huvi säilitada, seda eriti siis, kui esialgne areng on aeglane.

Lisaks:

  • Proovige lugeda lasteraamatuid. See on eriti hea lahendus siis, kui te õpite lugema uut kirja või tähestikku.
  • Sirvige populaarsemaid ajakirju või ajalehti. Valige enda jaoks huvitav teema. Ajakirjade kaudu on hea õppida levinumaid kõnekäände nende õiges kontekstis. Ajakirjades ja ajalehtedes avaldatud artiklites käsitletakse paljusid erinevaid teemasid ja üldjuhul on sellised tekstid raamatutest oluliselt lühemad.

9. Pöörake tähelepanu grammatikale. See on keele juures sõnavara järel usutavasti kõige olulisem osa. Näiteks ingliskeelne lause „Paul want Mary go store“ võib küll mõtte edasi anda, kuid kindlasti ei ole tegemist korrektse inglise keelega; pealekauba kõlab see ka ebaintelligentselt. Veenduge, et oskate esitada küsimusi ja moodustada nõustuvaid ja negatiivseid väiteid nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus, kasutades selleks 20 kõige enam kasutatavat reeglipärast ja ebareeglipärast tegusõna.

10.  Õppige selgeks mõned idioomid, kõnekäänud ja väljendid. Isegi kui te neid eriti sageli ei kasuta, on teile kasulik, kui te need kuuldud kõnes või loetud tekstides hiljem ära tunnete.

11.  Leidke endale õpitavat keelt emakeelena rääkiv sõber ja püüdke temaga vestlusi pidada. Vestlusõpe peaks toimuma kindlasti 100% õpitavas keeles. Paluge õpetajal end aidata häälduse ja kõnegrammatika osas. Võimalusel salvestage oma õppesessioonid ja ärge unustage märkmete tegemist.

12.  Harjutage! Ärge häbenege rääkida õpitavat keelt ka teiste ja eriti seda emakeelena kõnelevate inimeste seltskonnas. See aitab teil ennast õpitavas keeles kodusemalt tunda. Samuti ärge häbenege seda, kui teised inimesed teie hääldust parandavad. Kõik teevad vigu. Olge konstruktiivse kriitika suhtes salliv. Pange oma teadmised proovile kõigis võimalikes seltskondlikes olukordades.

Vihjed:

  • Kellelgi ei ole kunagi millekski liiga palju aega! Miks siis mitte kasulikumalt ära kasutada seda aega, mis teil juba olemas on? Aega, mis kulub autosõidule,  ühissõidukitega liikumisele jms.
  • Ärge proovige õppida nö suvalistelt inimestelt tänaval. Paljud soovivad teile õpetada vaid slängi. Samuti ärge ostke asju, mida teil tegelikult vaja ei ole. Internetis on tasuta saadaval palju kasulikku. Tõlkesõnaraamatud moodustavad sellest vaid murdosa.

 

Allikas: WikiHow – How to Learn Any Language. Kättesaadav: http://www.omniglot.com/language/general.htm

***

Kui tunned lisaks huvi ka keelekursuste vastu, siis tutvu algavate kursustega.


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga