Ärikliendid on Multilingua keelekoolitustega rahul

jaanuar 5, 2015
ärikliendid keelekoolitustest

Foto: Shutterstock

Eelmise õppeaasta lõpus viis Multilingua Keelekeskus läbi äriklientide rahulolu-uuringu, milles 2013/2014 õppeaasta koostööpartnerid hindasid keelekoolituste läbiviimist. Uuringu eesmärk oli saada ülevaadet keelekursuste läbiviimise kohta ettevõtetes ning koguda parendusettepanekuid edaspidiseks.

Süvaintervjuude küsimused puudutasid üldist keeleõppe soosimist ettevõttes, Multilingua mainet keeltekoolina ja rahulolu keelekursuste ning nende korraldamisega. Kokku viidi läbi 20 süvaintervjuud.

Keeleõpe on soositud

Keeleõpe oli intervjuudes osalenud ametiasutustes üldiselt väga  soositud. Eriti juhul kui mõne konkreetse võõrkeele oskus aitab tööülesannetega paremini toime tulla. Üldjuhul ettevõtetes finantseeritakse töötaja keelekursused täies ulatuses. Kõige rohkem korraldati oma töötajatele inglise keele kursuseid, aga populaarsemate keeltena kerkisid esile ka vene, soome, rootsi ja eesti keele kursused (välismaalastele).

Multilingua Keelekeskuse maine on positiivne

Uuringu osalenud asutused olid üldiselt Multilingua keelekursustega rahulolevad. Multilinguaga maine on nende silmis positiivne ja  usaldusväärne.  Multilingua Keelekeskusega seostuvad äriklientidele põhiliselt head õpetajad ja sujuv koostöö. Mitmel korral toodi välja ka uuendusmeelsust. Oluliseks peeti Multilingua keeleõpetajate professionaalsust, kaasaegseid ja toredaid suhtlemist soodustavaid õppemetoodikaid, õppijate vajadustele kohandatud õppeprogramme ning paindlikkust ja kiiret reageerimist korralduslikes küsimustes.

Oli ka neid, kes tõid välja parendamist vajavaid kitsaskohti. Tagasiside põhjal soovitati mõnel juhul arendada info liikumist, õppematerjale ning kokkuvõtete tegemist toimunud koolituste kohta.

Täname kõiki, kes võtsid vaevaks uuringus osaleda ja senisele koostööle tavapärasest rohkem tagasisidet anda. Hindame tagasisidet kõrgelt ja püüame parendusettepanekuid maksimaalselt arvesse võtta.

 

Uuringu lisainfo osas palun kontakteeruge Multilingua Keelekeskuse turundusjuhi Saskia Unduski poole saskia@multilingua.ee või telefonil 640 8544.

Vaata ka: Keelekursused asutustele. 

 

 


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga