Keelekoolituse korraldamine ettevõttes

Õnnestunud firmasisese keelekoolituse tagab hea korraldustöö ja seepärast peame oluliseks mitte ainult põhjalikku eeltööd, vaid ka tihedat koostööd tellijaga kogu koolituse vältel.

Eeltöö

Põhjalik ettevalmistus tagab õnnestunud keelekoolituse. Keelekursuste korraldamiseks tuleks koolituse tellijal esmalt kaardistada koolitatavate arv ja konkreetsed õppesoovid. Samuti tuleks paika panna koolituse võimalik kestus ja tundide toimumisaeg, et see sobituks parimal võimalikul viisil kursusel osalejate töögraafikuga. Tulemuslikuks keeleõppeks on oluline moodustada grupid ühtse  keeletaseme ja eesmärgiga õppijatest, selleks teostame vajadusel ka testimist.

 

Koostöö koolituse ajal

Tegutseme selle nimel, et nii koolituse korraldaja kui ka õppijad jääksid koolitusega rahule ja saavutaksid soovitud tulemusi. Seepärast peame oluliseks jälgida koolituse kulgu kogu õppetöö  vältel. See võimaldab meil vajadusel teha õppekavasse jooksvalt ka korrektuure, et koolitus vastaks õppijate vajadustele ja ootustele.

 

Koolituse kokkuvõtete tegemine

Iga kursuse lõppedes koostab keeleõpetaja põhjaliku ülevaate kursuse käigust. Raport sisaldab kirjeldust nii iga õppija individuaalsest edasijõudmisest, kui ka grupi üldisest arengust. Lisaks jagab õpetaja soovitusi, kuidas keeleõppega jätkata.

Kursuse lõpus kogume tagasisidet ka keeleõppijatelt, et uurida nende hinnangut ja rahulolu toimunud koolitusele.  Lühiülevaadet meie õppijate rahulolust oma kursustega terve õppeaasta lõikes näeb siit.

 

Võtke meiega ühendust ja arutame koostöövõimalusi Teie töötajate keeleoskuse väljaselgitamiseks ja lihvimiseks.

Kirjutage või helistage koolitusjuhile Eike Lebbinile eike@multilingua.ee tel. 640 8542; 51990737 või täitke allolev vorm ja me saadame Teile pakkumise.

Küsi pakkumist.