Soorita keeletest ja saad teada, mis tasemega kursus endale valida.

Keeltekoolist

Ajaloost

Multilingua Keelekeskus tegutseb täiskasvanute keelekoolituse valdkonnas 1994. aastast. Keelekeskus avati eesmärgiga pakkuda Tallinnas võimalust õppida erinevaid keeli sel ajal veel Eestis uudsel kommunikatiivsel meetodil, st  õppida eeskätt suhtluskeelt ja omandada ladus suhtlemisoskus.

Tol ajal oli koolides laialt levinud grammatika-tõlkemeetod, millega omandatakse keel passiivselt, tihti aga ei saavutata head suhtlemisoskust.  Keel on aga eeskätt suhtlemisvahend. Kuna 90ndatel avanes võimalus rohkem reisida ja keelt praktiseerida, siis ka vajadus  ja soov võõrkeeltes suhelda suurenes märgatavalt.

Olles erinevais paigus Euroopas keelt õppinud ja õpetanud, oli Multilingua Austriast pärit asutajal Olga Kolehmainenil kindel nägemus, kuidas tuleks keeli õppida, et saavutada enesekindlus suhtlemisel. Multilingua oli tol ajal esimene keeltekool Eestis, kus õpikud olid ühekeelsed, et luua keeletundides reaalsele keelekeskkonnale sarnane situatsioon ning kasutades tugikeelt kas üldse mitte või minimaalselt.

Oleme seda joont järjepidevalt nende aastate jooksul hoidnud ja täiustanud. Usume, et keeletundides just rääkimisele keskendudes on võimalik õpitavas keeles enesekindlalt suhtlema õppida. Oluline on seejuures ka kaasaegsete õppematerjalide ja -meetodite kasutamine.

2006. aastal tunnustasid Euroopa Komisjon ning Haridus- ja Teadusministeerium Multilinguat aasta parima võõrkeelealase teo preemiaga, mis jagati Multi-Skype õppevormi turuletoomise eest.

2010. aastal alustas Multilingua koostööd ülemaailmselt tuntud keeletehnoloogia arendajaga Auralog, mis õppijate jaoks tähendab tunnustatud Tell Me More’i keeleõppeportaali võimalusi esmakordselt ka Eestis.

Tänaseks

Nüüdseks 22 tegutsemisaasta jooksul on Multilingua Keelekeskus kasvanud üheks juhtivaks keeltekooliks Tallinnas. Multilinguas saab õppida 19 keelt  seitsmes õppevormis ja keeleõppijaid on meil aastas üle tuhande.  Keelekeskuses tegutseb ühtekokku üle seitsmekümne õpetaja, kellel on vastav erialane kvalifikatsioon ning arvestatav kogemus oma valdkonnas. Õpetajate professionaalsust kinnitab ka keeleõppijate positiivne tagasiside ja soov samade õpetajate juures jätkata.

Kuuluvus organisatsioonidesse

Multilingua Keelekeskus on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS liige.