Soorita keeletest ja saad teada, mis tasemega kursus endale valida.

Missioon, visioon, väärtused

Multilingua Keelekeskuse missioon

Pakkuda kvaliteetset, kaasaegset ja paindlikku keeleõpet ning propageerida elukestvat õppimist.

Multilingua Keelekeskuse visioon

Olla parim keeltekool Eestis.

 

Väärtustame

Paindlikkust  – pakume võimalikult kliendikeskset teenust, lähtudes oma töös eelkõige kliendi vajadustest ja soovidest.

Kvaliteeti – soovime olla oma valdkonnas jätkuvalt kompetentsed ja usaldusväärsed ning tegutseme selle nimel, et meie keelekursused oleksid kaasaegsed ja tulemuslikud.

Uuendusmeelsust – püüdleme pidevalt enese täiustamise suunas, oleme avatud uuendustele ning parimad kaasaegsed praktikad rakendame ka oma töösse.

Hoolivust – oleme sõbralikud, ausad ja avatud ning soovime luua ja hoida pikaajalisi ning tugevaid koostöösuhteid.

Konfidentsiaalsust – meie käes on klientidelt saadud info hoitud turvaliselt.