Iseseisev keeleõpe arvuti ja õpetaja abiga

veebruar 17, 2012

Anne-Mari Alver
Eesti Ekspress: KoolitusEkspress 16.02.2012

Multilingua Keelekeskuses on kasutusel üle maailma tunnustatud Tell Me More keeleõppeportaal, mis võimaldab veebipõhiselt õppida inglise, itaalia, hispaania, hollandi, saksa ja prantsuse keelt.

Jelena Eidel õpib praegu Multilinguas inglise keele Multi-More kombineeritud kursusel ning kinnitab, et talle see õppevorm meeldib. 

„Mulle sobib selline iseõppimine. Teen tavaliselt tunni teemadel kodutööd ära ja siis valin veel programmis ka lisaülesandeid ja -teemasid. Minule isiklikult sobib selline suur iseseisva töö maht. Mulle meeldib, et saab harjutada kuulamist ja hääldamist, sest tavalistel kursustel saab kuulamise ja rääkimisega ainult tunnis tegeleda. Selline kursus sobib inimesele, kes ei saa töö pärast regulaarselt kursustel käia. 

Pean tunnistama, et Tell Me More’is on head audioülesanded. Minu probleemiks oli see, et grammatikat ma teadsin, aga mul polnud julgust rääkida. Aga Multi-More kursusel sain lisaks tunnis suhtlemisele veel ka iseseisvalt lauseid ja hääldusi Tell Me More’is harjutada ja nii tuli ka julgust juurde. Kuigi olen kursusel käinud alles kaks kuud, näen juba tulemusi ja kasutan ka tööl juba rohkem ja julgemalt keelt ja neidsamu väljendeid, mida juba õppinud olen.“

Kolm head õppimisvõimalust
Multilinguas saab Tell Me More õpiportaali keeleõppeks kasutada kolmel viisil – iseseisva õppena, distantsõppena õpetaja toega ning kombineeritud kursusena Multi-More. Kõiki neid tutvustab Multilingua Keelekeskuse turundusjuht Saskia Undusk. 

Iseseisva õppe korral soetab õppija endale portaali 6-kuulise kasutusõiguse ning tegeleb keeleõppega täiesti iseseisvalt. Õpikeskkonnas saab testida oma keeletaset, määratleda oma keeleõppeeesmärgid ja huvipakkuvad teemavaldkonnad ning selle põhjal koostab programm automaatselt ka vastavad õppekavad. Tegeleda saab kõikide keeleõppe osaoskustega nagu rääkimine (dialoogid arvutiga, häälduse harjutamine jms), kirjutamine, kuulamine ja lugemine. Programmis on automaatne vigadeparandus nii, et kohe näeb ära ka oma tugevad ja nõrgad kohad. Tell Me More’i kasutamine on lihtne ja õppimine on kaasahaarav ning interaktiivne, sinna võib ennast tundideks unustada, sest rutiini ei teki, kuna erinevad harjutustetüübid vahelduvad (kokku on seal 39 erinevat tüüpi harjutust. Samas saadab programm ka automaatseid meeldetuletusi meilile, kui õppija pole nädala aja jooksul portaal üldse külastanud. Samuti koostab ka kuuraporteid, kus saab hea ülevaate oma õppeprotsessist. Selline õpe on hea valik siis, kui õppijale sobib ja meeldib selline iseseisev tegutsemine. 

Distantsõpe õpetaja toega tähendab, et lisaks iseseisvale õppele saab juurde võtta ka õpetaja, kes siis vastab programmisiseselt õppija küsimustele ning samuti saadakse lisaks individuaaltundides kokku, et ka suhtlemist arendada. Õpetaja aitab motivatsiooni hoida ja samuti saab temaga ka spontaanset vestlust arendada, mida arvutiga dialooge pidades pole võimalik teha. 

Kombineeritud kursus Multi-More koosneb traditsioonilistest suhtluskeele tundidest grupiõppes Mutlilinguas kohapeal ning iseseisvast tööst Tell Me More portaalis. Selline kursus on tulemuslik, kuna tavapärasest suurem kodutöö maht aitab õpitut kinnistada, samas saab kõiki keeleõppe osaoskusi arendada võrdselt, tähelepanuta ei jää näiteks kirjalik osa, mida suhtluskeele tundides pole sellisel määral võimalik arendada. Ning lisaks saab sellisel kursusel keskenduda vaatamata grupiõppele siiski tavapärasest rohkem individuaalsetele eesmärkidele, mida portaal võimaldab.

Õppida saab ajast ja asukohast sõltumata
Veebipõhine õpe sobib inimesele, kellel ei ole võimalik keeltekoolis regulaarselt kohal käia, et kursusel osaleda. Õppimisega saab tegeleda ajast ja asukohas sõltumata. Samuti saab valida teemasid vastavalt keeleõppevajadusele ja huvile. Samuti saab tegeleda ka häälduse harjutamisega, kuna näiteks Tell Me More’is saab oma lauseid salvestada ja seda hääldust siis ka analüüsida. 

Tavaõppes on kodutööd üldjuhul minimaalselt, põhiline õppimine toimub tunnis, kuid nüüd on õppijal võimalik kursuselt veelgi enam kasu saada, sest iseseisva õppe võimalused on tavapärasest mahukamad ja ka kaasahaaravamad, et rutiini ega igavust ei teki. 

Miinuseks võiks nimetada selle, et kui veebipõhiselt õppida täiesti üksi ilma õpetaja toeta, siis võib motivatsioon mõne aja pärast langeda ja pole kedagi, kes seda üleval hoiaks. Samuti kui niimoodi omaette arvutiga dialooge pidada ja kirjalikku keeleoskust arendada, ilma et suhtluskeele tundides käiks, siis ei pruugi see tagada rääkimisjulgust ja ladusat kõnet, kuna seda saab arendada siiski ikka teise inimesega suheldes. Aga neid miinuseid aitab muidugi korvate see, kui võtta programmi lisaks ka suhtluskeele tunde ja olla ka reaalselt õpetajaga kontaktis, kes ka motivatsiooni hoiab ja järjepidevust tagab. 

Tell Me More’is on õppekavasid kõikidel keeletasemetel. Siiski võib öelda, et rohkem kasu saab sellest siis, kui mõningane keeleoskus on juba olemas.

***
Veidi Tell Me More´ist
Rahvusvaheliselt palju tunnustust pälvinud Tell Me More Online on hetkel kaasaegseim veebipõhine keeleõppelahendus, mis ühendab endas interaktiivsed tipptehnoloogiad nagu kõnetuvastus ja suulise kõne analüüs, videod, rollimängud, vahetu tagasiside õppetegevusele jpm. 

Maailma juhtiva keeleõppetarkvara arendaja Auralogi poolt välja töötatud Tell Me More tugineb laialt tunnustatud kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, mis rõhutab suhtlemise tähtsust ning keele rakendamist elulistes olukordades, mitte lihtsalt mehaanilist sõnavara omandamist. 

Tell Me More’ i on keele õppimisel kasutanud juba üle 7 miljoni õppija üle maailma. Auralogi uuringutele tuginedes on rohkem kui 94% seda seni kasutanud õppijatest näidanud keeleoskuse arengut ning jäänud selle portaali poolt pakutud võimalustega rahule.


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga