Briti ajalehekeele mõistmine

detsember 13, 2012
briti_ajalehekeel

Foto: Shutterstock

Oleme õpilastel alati soovitanud lugeda ajaleheartikleid, sest selleks leidub meie kiire elutempo juures tavaliselt ikka veidi aega ja ühtlasi aitab see kaasa inglise keele kinnistamisele. Ajalehed võivad olla suurepärased sõnavara allikad, seda eriti tabloid- ehk ajaviiteajakirjanduses sageli kasutatavate fraasiliste tegusõnaväljendite osas. Järgnevalt anname mõned vihjed nn ajalehekeele paremaks mõistmiseks.

Alustame mõningate ajalehekeeles kasutatavate mõistete ja võtete selgitamisest. Inglismaal on meil olemas nii tabloid- kui ka kvaliteetajakirjandus.

Tabloid
Näiteks väljaanded The Sun, The Mirror, The Express, The Mail
Need väljaanded on õhemad ja sisaldavad lühemaid ja mitte eriti tõsiseid artikleid (enamasti kuulsuste-, krimi- ja meelelahutusteemadel).

Kvaliteetajakirjandus
Näiteks The Times, The Guardian, The Telegraph, The Independent, The Financial Times
Need väljaanded on mahult suuremad ja sisaldavad tõsisemaid, pikemaid ja sügavama sisuga artikleid.

Pealkirjakeel

Lühisõnad
Pealkirjades kasutatakse löövuse suurendamiseks sageli väga lühikesi sõnu. Need võivad mõnikord väljendada jõulisust või vägivalda, näiteks fraasis „Thugs battle“ („Kaabakad peavad lahingut“). Sõnaga „thug“ viidatakse inglise keeles vägivaldsele isikule ja „battle“ tähendab lahingut või võitlust (see võib ühtviisi olla nii nimi- kui ka tegusõna). Sama pealkiri oleks võinud olla ka sõnastatud pikemalt, näiteks „Mõned kaabakad on üksteisega lahingut pidanud“ kuid see ei oleks olnud ülaltooduga võrreldes samaväärselt mõjus.

Ärajäetud sõnad
Sageli ei sisalda ingliskeelsed pealkirjad tegusõnu ja artikleid, näiteks „More MP resignations over expenses row“. Kui see fraas inglise kõnekeelde ümber panna, võiks see kõlada järgmiselt: „More MPs have resigned over the row about expenses“. Äraseletatult tähendab see seda, et osad parlamendiliikmed on seoses kuluhüvitistest tulenevate arusaamatustega tagasi astunud.

Teiseks näiteks võiks olla pealkiri „New flood alert“ („Uus üleujutushoiatus“). Teisisõnu tähendab see seda, et antud on uusi hoiatusi peatselt toimuda võivate uute üleujutuste kohta.

Mäng sõnadega
Sõnamängud on ajalehekeele lahutamatu ja väga oluline osa. Inglise keeles on kahetähenduslikke sõnu võimalik kasutada üsnagi lõbusal ja meelelahutuslikul viisil. Seda võib nimetada ka kalambuuriks. Näiteks: „Short-staffed? That’s fine by Mr. Sarkozy.“ Selles pealkirjas on mängitud sõnaga „short“ (lühike). „Short-staffed“ tähendab seda, et mingi ameti või töö jaoks ei ole saadaval piisavalt tegijaid. Samal ajal aga viidatakse selles artiklis asjaolule, et ühe tehasekülastuse käigus tutvustati hr Sarkozyle ainult lühikesekasvulisi töötajaid, sest temagi on vaid 1,7 meetri pikkune!

Teiseks näiteks on pealkiri „Police found drunk in street.“ Selles pealkirjas on mängitud sõnaga „drunk“ (purjus või joodik).
Ühe võimaliku tähendusena võiks siin arvata, et tänavalt leiti purjus politseinik.  Teise tähenduse kohaselt leidis politsei tänavalt joodiku.

Nimisõnaahelad
Samuti on pealkirjades tavaks kasutada nimisõnade jadasid. Näiteks: „Prime Minister’s traffic headache.“ See tähendab seda, et peaministril on olnud probleeme liiklusega.

Teine näide oleks „Teenage pregnancy increase.“ See tähendab seda, et teismeealiste rasedate arv on tõusnud.

Alliteratsioon
Alliteratsioon tähendab algustähe või -hääliku kordumist. Seda kasutatakse sageli nii luuletustes kui ka ajalehtedes. Ajalehtedes kasutatakse seda tähelepanu äratamiseks ja meeldejätmise soodustamiseks. Näiteks: „Media makes Madonna Mad.“ M-täht esineb siin koguni neljal korral.

Mitmetähenduslikkus
Pealkirjad on lugejate huvi tekitamiseks sageli mitmetähenduslikud. Kui vaadata eelmist pealkirja, siis sõna „mad“ on selles mitmetähenduslik, sest see võib tähendada nii hullumeelsust kui ka viha. Ka eelnevas näites esinev sõna „drunk“ on mitmetähenduslik.

Tegusõnamuutused
Pealkirjades esineb sageli tegusõnamuutusi. Tihti kasutatakse tegusõna kestva ajavormi või perfekti asemel lihtvormi ja sageli on tulevikuvorm asendatud infinitiiviga. Näiteks pealkiri „Brown resigns“ („Brown astub tagasi“). Sellist sõnastust on kasutatud lause „Brown has resigned“ („Brown on tagasi astunud“) asemel.

Teiseks näiteks on pealkiri „PM to visit USA“. Sellist sõnastust on kasutatud pikema teksti „The Prime Minister’s going to visit USA“ („Peaminister asub külastama USA-d“) asemel.

Pealkirjade mõistmine
Mõistmaks artiklit paremini, on lugejal enne lugema asumist võimalik esitada endale peakirja kohta küsimusi.

Viited ja relatiivlaused

Korduste vältimiseks kasutatakse ajalehtedes sageli viiteid. Selle käigus kasutatakse nime asemel asesõna või teist nimisõna. Järgmisel korral ajaleheartiklit lugedes proovige tuvastada, kui mitmel erineval viisil on autor loo peategelasele või -teemale viidanud. Allpool toodud näites viidatakse Madonnale ka kui lauljale (singer) või lihtsalt temale (she). Relatiivlauseid kasutatakse nimisõna kohta lisainformatsiooni jagamiseks ja leheruumi säästmiseks. Lisatud väljavõttes on kaks relatiivlauset, millest esimeses selgub, et Madonna on Ameerikas ja teises, et ta on 50-aastane.

Madonna, who is currently in America, saw red when a photographer got too close. The singer, now 50, shouted abuse before she was led away.

Loodame, et see lühike ajalehekeele tutvustus julgustab teid lugema rohkem ingliskeelseid ajaleheartikleid. Et suurem osa neist on internetis vabalt saadaval, ei tohiks meeldiva teksti leidmine eriti raske olla. Samuti on põnev lugeda sama lugu esitatuna erinevate ajalehtede vahendusel, võrrelda väljaannete keelekasutust ja leida neist kõige lihtsamini loetav.

***

csm_img_0114_f2dbaf9e1b

Foto: London School of English

London School of English (LSE) on asutatud 1912. aastal ja tegemist on vanima Briti Nõukogu poolt akrediteeritud inglise keele õpet pakkuva keeltekooliga Suurbritannias. London School of English on spetsialiseerunud erinevate tööalaste kursuste pakkumisele ning tippjuhtide ja -spetsialistide inglise keele oskuse lihvimisele. Multilingua Keelekeskus on kooli esindaja Eestis alates aastast 2002.

Soovid London School of English kursuste kohta rohkem infot? Võta ühendust info@multilingua.ee. 

 


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga