Keeletaseme kiirhindamine

Kiire keeletaseme määratlemise skaala

Kuidas hindad oma keeleoskust? Millise tasemega kursus valida:
0 – Ma ei oska üldse keelt. A1.1 – algtase
1 – Saan hakkama mõningates lihtsamates olukordades; tean üksikuid sõnu ja fraase. A1.1 – algtase
2 – Saan hakkama lihtsates igapäevastes olukordades; minu keeleoskus on piiratud, mistõttu esineb raskusi ka igapäevastes olukordades; oskan mõningaid lihtsamaid lauseid. A1.2 – elementaartase
3 – Saan tavaolukordades hakkama, kuid uudne situatsioon võib tekitada suhtlemisraskusi; minu sõnavara on piiratud. A2 – madalam kesktase
4 – Saan hakkama tuttavates olukordades, ent tihti esineb raskusi enda väljendamisel; minu sõnavara ja grammatikakasutus pole ladus. A2 – madalam kesktase
5 – Saan hakkama tuttavates olukordades; mõnikord teen vigu, ent need ei sega suhtlemist. B1 – kesktase
6 – Suhtlen üsna hästi; raskemates (uutes) olukordades teen vigu ja sõnavara napib. B1 – kesktase
7 – Saan hakkama ka raskemates olukordades; minu keelekasutus on mitmekülgne ja ladus; vahest harva esineb raskusi arusaamisel ja enda täpsel väljendamisel. B2 – kõrgem kesktase
8 – Valdan keelt vabalt, kuid vahel harva tekib raskusi stiililiste erinevuste ja idioomide täpsel mõistmisel. B2 – kõrgem kesktase /C1 – edasijõudnud
9 – Valdan keelt täiesti vabalt.