Vene keele test

Keeleteste saab Multilinguas teha kahel eesmärgil: kursuse-eelselt sobiva keeletasemega kursuse leidmiseks või keeletaset tõendava tunnistuse saamiseks.

Soorita keeletest ja saad teada, millise tasemega kursus endale valida. Keeletesti sooritamine enne kursuse algust tagab keeleõppijate ühtlasema taseme kursustel. See annab keelekursusele parima tulemuslikkuse. Inglise, vene, eesti ja saksa keele teste saab sooritada siin:

 

Inglise keele test
Vene keele test
Eesti keele test
Saksa keele test
0 / 56
  • 1Когда Вы начали работать в этой фирме?
  • 2У нас обычная рабочая неделя - …………
  • 3Больше всего клиентов у нас ………….
  • 42 раза в неделю он играет ……………
  • 5Вы всегда можете доверять …………..
  • 6До центра города можно добраться ………….
  • 7………… срочно надо позвонить.
  • 8Для того чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо …………. эту анкету.
  • 9Мы уже обсуждали этот вопрос ……………….. .
  • 10……………. билетов и размещения, мы предлагаем еще и развлечения.