Helgi Saar

Õpetaja elukutse omandasin vene keele ja kirjanduse erialal Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Aastatel 1992-2000 täiendasin end EBU võõrkeele õpetamise metoodika ja 2002-2004 Vaasa Ülikooli Levoni Instituudi keelekümbluse seminaridel.

Olen töötanud eesti keele õpetajana vene õppekeelega koolis ning aastatel 1975-2000 olin Eesti Televisioonis ka keeleõpetuslike saadete toimetaja. Eesti keelt täiskasvanutele olen õpetanud nii vene kui ka inglise keele baasil Tea Keeltekoolis aastatel 2000-2008 ja Multilingua Keelekeskuses alates aastast 2007.

Keeleõpetamisel pean oluliseks äratada õppijates huvi õpitava keele ja kultuuri vastu. Õpetaja tegevus ei tohiks olla suunatud ainult üksikute sõnade ja grammatikareeglite õpetamisele, vaid sellele, kuidas uusi avastatud sõnu ja väljendeid lihtsateks lauseteks siduda ning neid kõnekeeles kasutada. Minu arvates on keeleõppimine huvitav ja lõbus tegevus. Võtkem seda kui muusikalise instrumendi õppimist, sest selle valdamine pakub meile ju ainult rõõmu!