Ilme Pesur

Tallinna Aasta Koolitaja 2008

Lõpetasin Pedagoogilise Instituudi inglise-saksa keele õpetaja erialal ning olen oma keeleoskust täiendanud Inglismaal Dartfordis. Lisaks olen õppinud inglise ärikeele õpetamist Riias ja mitmetel erialastel täienduskursustel.

Peale Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetamist töötasin inglise ja saksa keele õpetajana Tallinna 32. Keskkoolis. 1990. aastast alates olen tegelenud täiskasvanute koolitamisega.

Oma töös olen püüdnud rakendada metoodikat, mis võimaldab keelt õppida vabas ja meeldivas õhkkonnas, tõstes esile praktilise külje. Õppimine ei pea tingimata olema raske ja tüütu, vaid teadmisi ja oskusi saab omandada ka kergelt ja lõbusalt.

Learning is fun! 🙂