Ruta Bergman

Lõpetasin 2000. aastal Tallinna Ülikooli saksa filoloogia erialal. Elu viis mind aga 10 aastaks Eestist eemale. Aastatel 2003-2010 õpetasin Varssavi ülikoolis eesti keelt sealsetele üliõpilastele ja teistele keelest huvitatutele. Multilinguas töötan alates 2014. aastast õpetades eesti keelt inglise keele baasil.

Eesti keele õpetamine ja selle õppimine on mulle alati põnev olnud. Väga huvitav ja arendav on töötada erinevatest maadest ja kultuuridest pärit inimestega.

Püüan oma tundides luua mõnusa õhkkonna ning muuta õppimisprotsessi võimalikult meeldivaks ja vaheldusrikkaks. Teemade valikul lähtun õppijate vajadustest ja huvidest. Kõige tähtsam keeleõppimisel on tahe ja julgus rääkida!