Ruta Roopere

Õppisin soome keelt Tallinna Pedagoogikaülikoolis (praegu Tallinna Ülikool). Keeleoskust olen täiendanud Soomes Työväen Akatemias ning Turu avatud ülikooli kursustel. Olen õpetanud erinevates keelekoolides ja rahvaülikoolides alates aastast 2002, Multilinguas aastast 2012.

Soome ja soome keel on muutunud eestlastele üha lähedasemaks ja tuttavamaks, kuid sellegipoolest võib soome keelest ja kultuurist alati midagi uut ja huvitavat teada saada. Minu tundides on oluline koht kõnekeelel, kuid grammatikastki ei pääse. Püüan alati leida õppijale sobiva õppemeetodi ning julgustan kohe esimestest tundidest soome keeles rääkima.