Grupiõpe

Keeletundides keskendutakse eeskätt suulise eneseväljendusoskuse, kuulamise ja rääkimise osaoskuse arendamisele, et õppija saaks julguse võõrkeeles suhelda. Keeletunnid on interaktiivsed – kuula, räägi, mõista ja väljenda. Meie rühmades on maksimaalselt 6-8 inimest, sest väike grupp võimaldab igaühel aktiivselt tunnis osaleda ja uusi teadmisi praktiseerida. Õppegrupid moodustatakse ühtse tasemega keelehuvilistest. Tundides valitseb hubane ja töine õhkkond. Kursuste põhiline fookus on õppida tundides ja kodutööd antakse minimaalselt. Eriti usinatel on võimalik oma koolitajalt kodutööd juurde küsida.

6-8 õppijaga gruppides viime läbi eesti, inglise, vene ja soome suhtluskeele kursuseid ning inglise tööalase suhtluskeele kursuseid erinevatele tasemetele. (Teisi keeli õpetame minigruppides).

Kursused toimuvad päevasel või õhtusel ajal 2 korda nädalas tööpäevadel või kord nädalas laupäeviti.

Vaata algavaid kursuseid ja registreeru siin.