Suhtluskeele kursused

Suhtluskeele kursuseid korraldame 15 keeles erinevatele keeletasemetele: eesti, hiina, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, norra, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome, taani ja vene keele õppimiseks.

Suhtluskeele kursused hõlmavad igapäevaelus kasutatavaid teemasid. Kuna keeleõppijate põhiprobleemiks on enamasti vähene julgus võõrkeeles suhelda, siis suhtluskeele kursus keskendubki eeskätt väljendusoskuse arendamisele ja annab kindluse õpitavas keeles suhelda. Tähelepanuta ei jää ka grammatikateadmised. Suhtluskeele kursusi korraldame nii 40 kui ka 60 akadeemilise tunni mahus ning nii 4-5 kui ka 6-8 õppijaga gruppides.

Vaata algavaid kursuseid koolituskalendrist.