Õppijad hindavad Multilingua kursuseid kõrgelt

detsember 15, 2012

Multilingua monitoorib regulaarselt oma õppijate rahulolu kursustega ja meil on hea meel eelmise õppeaasta tagasiside küsitluse tulemusi grupiõppe kohta jagada. Alljärgnevalt on välja toodud 2011/2012 õppeaastal kogunenud tagasiside ankeetide tulemused grupiõppes:

– Täidetud tagasisideankeete kogunes meile 518 kursuse läbinud õppijalt 9 erineva keele kursustelt 37 erineva õpetajaga. Multilingua kursuste rahulolu indeksiks kujunes nende ankeetide põhjal 10-pallisel skaalal 9,03. Rahulolu indeks kajastab kursuse üldise rahulolu, ootustele vastavuse ja tajutud kasu kohta antud hinnangute keskväärtust.

– Ankeedis oli esitatud ka 13 keeleõppe kvaliteeti kajastavat väidet, mille paikapidavust tuli hinnata samuti 10-pallisel skaalal. Keskmiseks kvaliteedi indeksiks kujunes nimetatud skaalal 9,38.

– Multilingua soovitusindeks (NPS – Net Promoter Score) on 82%. Soovitusindeks näitab, kui tõenäoliselt kliendid soovitaks ettevõtet oma sõpradele ja tuttavatele. (Arvutatakse soovitajate % miinus mittesoovitajate %, kusjuures soovitajaks loetakse neid, kes on küsimusele “kui tõenäoliselt soovitaksite Multilinguat oma tuttavatele ja sõpradele?” vastanud skaalal 1-10 (1 – kindlasti ei soovitaks ja 10 – kindlasti soovitaks) 9 ja 10. Mittesoovitajaks loetakse neid, on samale küsimusele andnud hinnanguks 1-6 palli. )

Põhilised selgitused õppijate poolt, mis kursustega rahule jäädi:
Sai palju praktiseerida ja suhelda
Meeldis õpetaja ja õpetamisviis
Vaba ja hubane õhkkond Multilinguas, sõbralik meeskond, hea asukoht, hubased ruumid
Hea ülesehitus kursusel ja tundidel, kursus oli läbimõeldud
Õpetajal väga hea arusaam õppijate keeletasemest
Tunnid olid koostatud vastavalt õppijate vajadusele
Hea tempo
Vaheldusrikkad ja mängulised tunnid
Väike grupp

Täname kõiki, kes on leidnud aega meie tagasiside ankeedi täitmiseks! Tänu kogutud ettepanekutele ja kommentaaridele ning analüüsi tulemustele saame planeerida oma edasist tegevust, et õppijate rahulolu ja õpetamise kvaliteeti püsivalt kõrge hoida ja seda veelgi tõsta.

Täiendava küsitlustulemusi puudutava informatsiooni saamiseks palun pöörduge meie turundusjuhi Saskia Unduski poole e-posti teel saskia@multilingua.ee või telefonil 640 8544.


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga