Õppijate tagasiside 2013/2014 õppeaasta kursustele oli väga positiivne

september 3, 2014

Võtsime kokku 2013/2014 õppeaastal toimunud kursuste tagasisideankeedid ja meil on hea meel esitleda lühiülevaadet tulemustest. 

– Täidetud tagasisideankeete kogunes meile 445-lt kursuse läbinud õppijalt 11 erineva keele kursustelt 38 erineva õpetajaga.

– Kõige rohkem kogunes täidetud ankeete inglise ja vene keele kursustelt: 32% vastajatest oli osalenud inglise keele ning 24% vene keele kursusel.

– Üldist rahulolu kursusega hinnati vastajate poolt 10-pallisel skaalal 9,14-ga.

yldinerahulolu1314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Multilingua kursuste rahulolu indeksiks kujunes nende ankeetide põhjal 10-pallisel skaalal 8,97. Rahulolu indeks kajastab kursuse üldise rahulolu, ootustele vastavuse ja tajutud kasu kohta antud hinnangute keskväärtust.

– Ankeedis oli esitatud ka 13 keeleõppe kvaliteeti kajastavat väidet, mille paikapidavust tuli hinnata samuti 10-pallisel skaalal (10 – täiesti nõus; 1 – ei nõustu üldse). Kvaliteedinäitajate paikapidavust hinnati keskmiselt 9,30-ga.

– Multilingua soovitusindeks (NPS – Net Promoter Score) on 86%. Soovitusindeks näitab, kui tõenäoliselt kliendid soovitaks firmat oma sõpradele ja tuttavatele.

(Arvutatakse soovitajate % miinus mittesoovitajate %, kusjuures soovitajaks loetakse neid, kes on küsimusele “kui tõenäoliselt soovitaksite Multilinguat oma tuttavatele ja sõpradele?” vastanud skaalal 1-10 (1 – kindlasti ei soovitaks ja 10 – kindlasti soovitaks) 9 ja 10. Mittesoovitajaks loetakse neid, on samale küsimusele andnud hinnanguks 1-6 palli).

Visuaalselt näeb see välja selline (kollane – soovitaja; roheline – neutraalne soovitaja; punane – mittesoovitaja):

ML 2013 2014NPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soovitamine20132014

Täname kõiki, kes on leidnud aega meie tagasiside ankeedi täitmiseks! Tänu kogutud ettepanekutele ja kommentaaridele ning analüüsi tulemustele saame planeerida oma edasist tegevust, et õppijate rahulolu ja õpetamise kvaliteeti püsivalt kõrge hoida ja seda veelgi tõsta.

Täiendava küsitlustulemusi puudutava informatsiooni saamiseks palun pöörduge meie turundusjuhi Saskia Unduski poole e-posti teel saskia@multilingua.ee või telefonil 640 8544.


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga