Rahulolu uuringu tulemused näitavad, et õppijad hindavad Multilingua kursuseid kõrgelt

jaanuar 27, 2012

Multilingua monitoorib regulaarselt oma õppijate rahulolu kursustega ja meil on hea meel eelmise õppeaasta tagasiside ankeetide tulemusi grupiõppe kohta jagada. Alljärgnevalt on välja toodud 2010/2011 õppeaastal kogunenud tagasiside ankeetide tulemused grupiõppes:

– Täidetud tagasisideankeete meie õppijatelt kogunes 303. Multilingua kursuste rahulolu indeks kümne palli skaalal on 8,97. Rahulolu indeks kajastab kursuse üldise rahulolu, ootustele vastavuse ja tajutud kasu kohta antud hinnangute keskväärtust.

– Ankeedis oli esitatud ka 13 keeleõppe kvaliteeti kajastavat väidet, mille paikapidavust tuli hinnata kümnepallisel skaalal. Keskmiseks kvaliteedi indeksiks kujunes nimetatud skaalal 9,27!

– Multilingua soovitusindeks (NPS – Net Promoter Score) on 76%. Soovitusindeks näitab, kui tõenäoliselt kliendid soovitaks ettevõtet oma sõpradele ja tuttavatele. Arvutatakse soovitajate % – mittesoovitajate %, kusjuures soovitajaks loetakse neid, kes on küsimusele "kui tõenäoliselt soovitaksite Multilinguat oma tuttavatele ja sõpradele?" vastanud skaalal 1-10 (1 – kindlasti ei soovitaks ja 10 – kindlasti soovitaks) 9 ja 10. Mittesoovitajaks loetakse neid, on samale küsimusele andnud hinnanguks 1-6 palli.

Vaata täpsemat ülevaadet siit.

Täname kõiki, kes on leidnud aega meie tagasiside ankeedi täitmiseks! Tänu kogutud ettepanekutele ja kommentaaridele ning analüüsi tulemustele saame planeerida oma edasist tegevust, et õppijate rahulolu ja õpetamise kvaliteeti püsivalt kõrge hoida ja seda veelgi tõsta.

Täiendava küsitlustulemusi puudutava informatsiooni saamiseks palun pöörduge meie reklaamijuhi Saskia Unduski poole e-posti teel saskia@multilingua.ee või telefonil 640 8544.


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga