Rahulolu uuringu tulemused näitavad, et keeleõppijad on Multilingua kursustega väga rahul

september 3, 2013

Multilingua monitoorib regulaarselt oma õppijate rahulolu kursustega ja meil on hea meel eelmise õppeaasta tagasiside küsitluse tulemusi grupiõppe kohta jagada. Alljärgnevalt on välja toodud 2012/2013 õppeaastal kogunenud tagasiside ankeetide tulemused grupiõppes:

– Täidetud tagasisideankeete kogunes meile 495 kursuse läbinud õppijalt 11 erineva keele kursustelt 38 erineva õpetajaga. Multilingua kursuste rahulolu indeksiks kujunes nende ankeetide põhjal 10-pallisel skaalal 8,92. Rahulolu indeks kajastab kursuse üldise rahulolu, ootustele vastavuse ja tajutud kasu kohta antud hinnangute keskväärtust.

– Ankeedis oli esitatud ka 13 keeleõppe kvaliteeti kajastavat väidet, mille paikapidavust tuli hinnata samuti 10-pallisel skaalal. Keskmiseks kvaliteedi indeksiks kujunes nimetatud skaalal 9,30.

– Multilingua soovitusindeks (NPS – Net Promoter Score) on 77%. Soovitusindeks näitab, kui tõenäoliselt kliendid soovitaks ettevõtet oma sõpradele ja tuttavatele. (Arvutatakse soovitajate % miinus mittesoovitajate %, kusjuures soovitajaks loetakse neid, kes on küsimusele “kui tõenäoliselt soovitaksite Multilinguat oma tuttavatele ja sõpradele?” vastanud skaalal 1-10 (1 – kindlasti ei soovitaks ja 10 – kindlasti soovitaks) 9 ja 10. Mittesoovitajaks loetakse neid, on samale küsimusele andnud hinnanguks 1-6 palli. )

Põhilised selgitused õppijate poolt antud numbrilistele hinnangutele:
Sai palju praktiseerida ja rääkida
Väga hea õpetaja
Meeldis, et grupp oli väike
Vaba ja hubane õhkkond Multilinguas
Hea ülesehitus kursusel ja tundidel, kursus oli läbimõeldud
Õpetaja kujundas kursuse meie vajadustest lähtuvalt
Hea tempo
Huvitavad tunnid, õpetaja mõtles välja põnevaid tegevusi, kuidas keelt praktiseerida. Polnud puine õpikust mahalugemine.
Positiivne kogemus keeleõppest
Enne oli hirm rääkida, kursus andis palju kindlust juurde

Õppijatelt saime vastukaaluks ka tagasisidet, et kursustel võiks veelgi rohkem rääkimisele keskenduda, õppijate ootusi rohkem kursuste alguses uurida, rohkem mängulisi harjutusi teha, tempot korrigeerida (mõne jaoks oli see liiga kiire, teise jaoks liiga aeglane), kodutööd rohkem / vähem anda jms.

Täname kõiki, kes on leidnud aega meie tagasiside ankeedi täitmiseks! Tänu kogutud ettepanekutele ja kommentaaridele ning analüüsi tulemustele saame planeerida oma edasist tegevust, et õppijate rahulolu ja õpetamise kvaliteeti püsivalt kõrge hoida ja seda veelgi tõsta.


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga