Seitse põhjust, miks tulla keelt õppima kursustele

september 4, 2014

Autor: Irina Kolodinskaja, Multilingua vene keele õpetaja

 

Foto 191. Kõige tähtsam on elav ja aktiivne suhtlemine erinevate inimestega.

Õppida sõnu ja grammatikat, teha eri harjutusi ja ülesandeid, lugeda tekste ja tõlkida neid, kuulata muusikat, vaadata telesaateid ja filme – kõik need võimalused on mõistagi abiks võõrkeele omandamisel. Ent seda kõike pigem täiendõppena. Kõiki õpitud sõnu ja keelereegleid tuleb osata kasutada praktikas.  Muidu jääb keel passiivseks ning ununeb väga kiiresti. Seepärast, nagu praktika näitab, on ikkagi kõige tähtsam elav ja aktiivne suhtlemine erinevate inimestega.

Vene keele õpetajana saan öelda, et on hea, kui teil on venelastest sõpru või tuttavaid, kes on nõus rääkima teiega paar korda nädalas mõned tunnid vene keeles. Siis võib öelda, et keel tuleb ise teie juurde üpris kiiresti. Aga kui see nii ei ole? Kui need sõbrad tahavad hoopis praktiseerida koos teiega oma eesti keele oskust?  Siis jääb lõpuks ikkagi praktikat väheks… Kursustele tulles on igal inimesel võimalus rääkida aktiivselt õpitavas keeles nii eri inimestega kui ka erinevatel aktuaalsetel teemadel, mis tulevad ette igapäevases tegelikus elus. Kursuste pluss on ka see, et teemasid on võimalik ise valida  nii õpetaja kui ka kursusekaaslaste pakutavate hulgast ning pakkuda neid ka ise.

2. Igas keeles on väga palju nüansse ja üksikasju, mida ei ole võimalik leida ühestki õpikust. Kõike seda tuleb tingimata arvesse võtta.

Keele, eriti grammatika õppimisel tekib õpilastel väga palju küsimusi,  millele on raske, vahel ka võimatu õpikust vastuseid leida (või selleks kulub väga palju aega). Aga keeletunnis on teil võimalik saada vastuseid kõigile küsimustele.

3. Otsides sõnaraamatust vajalikku sõna, näete, et igaühel neist on palju vasteid ning te ei tea, millist valida.  

Tavaliselt on sõnastikes ainult loetletud ühe sõna erinevaid tähendusi. Väga harva võib leida neid teatud kontekstides. Seepärast inimesed ei teagi, millist sõna valida, ning kasutavad neid sõnu valesti. Niisugusel juhul on jällegi abiks õpetaja, kes selgitab näidete varal, kuidas kasutada üht ja sedasama sõna erinevates kontekstides.

 4. Õppetundides kaob üldjuhul keelebarjäär ja hirm ning siis tuleb ka julgus teises keeles rääkida.  

Koolitusgrupis tekib väga kiiresti julgus rääkida võõrkeeles, kui märkate, et te ei ole ainus, kes keelt õpib. Kõik keeleõppijad räägivad nii nagu oskavad ning kõik mõistavad üksteist. See annab tõepoolest julgust juurde!

5. Üheskoos keelt õppida on alati lihtsam, huvitavam ja lõbusam kui teha seda üksi!

Näen tundides iga päev, kui palju rõõmu valmistab keeleõppimine üheskoos, üksteist aidates!  Arutelud, arvamuste ja info vahetamine – kõik see on palju huvitavam rühmas  ning distsiplineerib ka rohkem kui tuupida üksinda kodus sõnu ja teha igavaid harjutusi.

6. Õppetundides saab kohe parandada oma keeleoskust ja märgata oma vigu.

Parandades vestluses keelevigu, võib väga tihti kuulda keeleõppijate imestust: „Ma olen alati nii rääkinud, kuid mulle ei ole keegi öelnud, et see ei ole õige.“ Jah, olen nõus, aga pean ütlema, et venelased ei paranda vigu kunagi. Neile meeldib väga, et räägite nendega vene keeles, kuid nad ei hakka teid parandama. Ja seepärast, rääkides aasta-aastalt vene keeles ning tehes ikka ja jälle samu vigu, inimene lihtsalt ei teagi, et ta räägib valesti. Tundides aga selgitab õpetaja teile vigu kindlasti.

7. Kursusel on tulemus selgelt näha.

Tavaliselt on nii, et kui inimene õpib võõrkeelt kodus iseseisvalt, ei näe ta tulemust piisavalt selgelt. Keeletundides on seda aga palju üsna pea näha. Ja keegi räägib siis kindlasti, mida ta on saavutanud!

 

Vaata algavaid kursuseid.

 


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga