Soorita keeletest ja saad teada, mis tasemega kursus endale valida.

Tegevusloa andmed

Multilingua Keelekeskuse täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade on esitatud 8.12.2015. Õppekavarühm: Võõrkeeled ja kultuur.  Registreerimisnumber EHIS-es: 144717.

 

Multilingua Keelekeskusele on 3.06.2016 kantsleri käskkirjaga väljastatud tegevusluba nr 1.1-3/16/101 keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

http://www.multilingua.ee/muu/Kantsleri_KK_üld.pdf