Tõlkimine

Dokumentide tõlkimine

Dokumentide kinnitatud tõlked

Notariaalselt kinnitatud tõlge (võõrkeelest eesti keelde) või vandetõlgi poolt teostatud tõlge (eesti keelest võõrkeelde) on vajalik mitmesuguste ametlike dokumentide puhul (lõputunnistused, sünnitunnistused, abielutunnistused, väljavõtted äriregistrist, põhikirjad jne). Eestis on võimalik teha kinnitatud tõlkeid ainult originaali olemasolul (st skaneeritud või paljundatud koopia originaaldokumendist ei ole selleks piisav).

Notariaalse kinnitusega tõlke või vandetõlke teostamine võtab aega minimaalselt kaks-kolm päeva (väikedokumendid). Täpse tähtaja kokku leppimiseks võtke meiega ühendust multilingua@multilingua.ee või telefonil 640 8544.

Eesti keelest võõrkeelde  vandetõlge

Alates 1. jaanuarist 2015 on  ametlike tõlgete tegemise õigus ainult riigi poolt ametisse vannutatud vandetõlkidel. Lähemalt loe Justiitsministeeriumi kodulehelt. 

Pakume hetkel oma klientidele vandetõlke teenust inglise, vene, läti, leedu, hispaania, rootsi, soome ja hollandi keeles.

Võõrkeelest eesti keelde – notariaalne kinnitamine

Võõrkeelest eesti keelde tehtavate ametlike tõlgete puhul kehtib aastani 2020 kord, mil isik võib tõlget vajava dokumendiga pöörduda tõlkebüroo poole, kes pakub kompleksteenusena tõlget ja tõlkija allkirja õigsuse kinnitamist notari juures.

Notariaalselt kinnitatud tõlketöid teostame hetkel järgmistel tõlkesuundadel:

Inglise-eesti
Vene-eesti
Inglise-vene
Hispaania-eesti
Läti-eesti
Leedu-eesti
Saksa-eesti
Rootsi-eesti
Soome-eesti
Soome-vene
Portugali-eesti

Apostill

Kui ühe riigi asutuste poolt väljaantud dokumente kasutatakse teises riigis, on vaja tõendada nende ehtsust. Selleks tuleb dokument kas legaliseerida või apostilliga kinnitada. Legaliseerimisega tegelevad mõlema riigi vastavad ametiasutused (meil välisministeerium).

Kiirendamaks dokumentide tunnustamist, sõlmiti Haagis 1961. aastal välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsioon (apostillikonventsioon). Selle kohaselt võeti kasutusele lihtsam protseduur – dokumendi apostilliga kinnitamine. Konventsioonis nähakse ette kindlate andmetega blankett (apostill), millega kinnitatakse dokumendi ehtsust. Kui dokument on apostilliga kinnitatud, siis tunnustatakse selle ehtsust kõigis teistes konventsiooniosalistes riikides ilma muude lisaformaalsusteta. Eestis kinnitavad alates 2010. aasta 1. jaanuarist avalikke dokumente apostilliga kõik notarid.

Dokumentide apostillimine ei ole vajalik järgmiste väljaandjariikide puhul, kellega Eestil on sõlmitud õigusabileping. Nendeks on Läti, Leedu, Ukraina, Poola ja Venemaa.

Apostillimise kohta lähemalt Notarite koja kodulehelt.

 

Küsi pakkumist