Tõlkimine

Teksti toimetamine

Keeleliseks toimetamiseks ehk korrektuuriks rakendatakse keelespetsialisti, kellele tõlke sihtkeel on soovitavalt emakeeleks (nn native speaker). Nii tagatakse tõlke absoluutne keeleline suupärasus ja korrektsus. Sisulisel toimetamisel rakendatakse selle valdkonna spetsialisti, mida tekst käsitleb. Nii tagatakse täiendavalt tõlke erialane täpsus ja arusaadavus.

Küsi pakkumist