Tõlkebüroost

Tõlkebüroost

Multilingua Tõlkebüroo alustas tõlketeenuste pakkumist juba 1994. aastal AS Multilingua koosseisus. Oleme saavutanud stabiilse positsiooni kodumaisel tõlketurul ning arvestatava püsiklientuuri ka välisriikides.

Multilingua Tõlkebüroo peamiseks eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset tõlketeenust paindlikult ja konkurentsivõimelise hinnaga. Teostame nii kirjalikku kui ka suulist tõlget, tekstide sisulist toimetamist ja keelekorrektuuri ligi 100 keelekombinatsioonis. Teeme tihedalt koostööd paljude kogenud tõlkide ja tõlkijatega üle Euroopa, mis võimaldab leida kliendile sobiva tõlkelahenduse väga erinevates valdkondades.

 

Multilingua Tõlkebüroo missioon

Pakkuda kvaliteetset, kaasaegset ja paindlikku tõlketeenust.

Multilingua Tõlkebüroo visioon

Olla üks parimaid tõlkebüroosid Eestis.

 

Väärtustame

Paindlikkust  – pakume võimalikult kliendikeskset teenust, lähtudes oma töös eelkõige kliendi vajadustest ja soovidest.

Kvaliteeti – soovime olla oma valdkonnas jätkuvalt kompetentsed ja usaldusväärsed ning tegutseme selle nimel, et meie tõlked oleks täpsed, selged ja esitatud tähtajaks.

Uuendusmeelsust – püüdleme pidevalt enese täiendamise suunas, oleme avatud uuendustele ning parimad kaasaegsed praktikad rakendame ka oma töösse.

Hoolivust – oleme sõbralikud, ausad ja avatud ning soovime luua ja hoida pikaajalisi ning tugevaid koostöösuhteid.

Konfidentsiaalsust – meie käes on klientidelt saadud info hoitud turvaliselt.