Eriolukorra ajaks oleme üle läinud distantsõppele. Auditoorsetes tundides kohtuvad õpetaja ja õppijad virtuaalses klassis, kus suheldakse õpetaja juhendamisel ja omavahel, kuulatakse tekste, loetakse, vaadatakse videoid nagu ikka keeletundides. Videosuhtluseks kasutatakse keskkondi Skype, Zoom, Messenger, Microsoft Teams, Google Meet. Ülesandeid, harjutusi, tekste, videoid, koduseid töid jagab õpetaja Google Classroomis.