Käitumisjuhised õppeaastal 2021-2022

 • Multilingua Keelekeskus lähtub oma tegevuses 2021/2022 õppeaastal Haridus-ja Teaduministeeriumi käitumisjuhistest.
 • Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele peab õppija Multilingua Keelekeskusesse kontakttundi tulles esitama koroonapassi või tõendi läbipõdemise kohta. Lisaks tuleb kõigil, kes on vähemalt 12-aastased, kanda maski. Eeldame, et õppija on tundi tulles terve.
 • Soovitame kõigil vaktsineerida. Enamus Multilingua töötajaid, sh õpetajaid on vaktsineeritud. Vaktsineerimata õpetajad annavad kas distantstundi või saavutavad kliendiga kokkuleppe (näiteks ettevõttesiseses koolituses).
 • Kõik, sh täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad peavad COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna jääma 7 päevaks karantiini. 12–18aastased (kaasa arvatud) ning 2021/2022. õa 19aastaseks saavad vaktsineerimata õpilased peavad haridusasutuses toimunud lähikontakti korral jääma koju tavapärasesse karantiini ning mitte varem kui neljandal päeval tegema PCR-testi. Kui test on negatiivne, saavad nad jätkata tegevust huvihariduses. Kui täielikult vaktsineerimata õppija lähikontakt toimub väljaspool üldharidus- või kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras. Kui õpilane ei ole nõutud testi teinud, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini. Kui õpilane on COVID-19 haiguse läbipõdenud viimase 6 kuu jooksul või selle vastu vaktsineeritud, siis ta ei pea karantiini jääma ega sooritama ka PCR testi lähikontaktsuse korral. Allikas: terviseamet 
 • Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile.
 • Multilingua Keelekeskuse juhil või tema poolt kohustatud isikul on õigus paluda haigusnähtudega inimesel keelekeskuse ruumidest lahkuda.
 • Koroona positiivse juhtumi korral peab teavitama esimesel võimalusel keelekeskust (meil: ; tel +372 640 8540).

Lisaks:

 • Ebakaines olekus (sh alkoholi-, narkojoobes) ei ole õppetööst (nii kontakt- kui distantsõppes) osavõtt lubatud. Õpetajal on õigus joobetunnuste ilmnedes õppija tunnist ära saata. Ära jäänud tund ei kuulu järgi tegemisele. Kui õppija ei allu korraldustele, kutsutakse politsei.
 • Lemmikloomadega Multilingua ruumidesse ilmumine on võimalik vaid eelneval kokkuleppel.
 • Armastame küll lapsi, kuid meil puudub võimekus korraldada Multilingua ruumides lapsehoidu, kui lapsevanemad keeletunnis viibivad. Seepärast palume võimalusel organiseerida lastehoid mujal.
 • Kui keelekeskuse töös tekib ettenägematuid asjaolusid, siis need lahendatakse juhtumi põhiselt. Kõige olulisem on tagada inimeste heaolu ja tervis.
 • Hoidkem ennast ja püsigem terved! 🙂