Käitumisjuhised õppeaastal 2021-2022

 • Multilingua Keelekeskus lähtub oma tegevuses 2021/2022 õppeaastal Haridus-ja Teaduministeeriumi käitumisjuhistest.
 • Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele peab alates 26.08.2021 õppija Multilingua Keelekeskusesse kontakttundi tulles esitama koroonapassi või näitama ette kiirtesti negatiivse tulemuse. Lisaks eeldame, et õppija on tundi tulles terve ja järgib ohutusnõudeid (desinfitseerib käsi, hoiab teistega distantsi, kannab vajadusel maski).
 • Soovitame kõigil vaktsineerida. Enamus Multilingua töötajaid, sh õpetajaid on vaktsineeritud. Vaktsineerimata töötajatel tuleb kord nädalas teha antigeeni kiirtest.
 • Täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma. 12–18aastased (kaasa arvatud) ning 2021/2022. õa 19aastaseks saavad vaktsineerimata õpilased peavad haridusasutuses toimunud lähikontakti korral tegema esmalt kiirtesti ning mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-testi. Negatiivse PCR-testi tulemuse korral pole karantiin vajalik.
 • Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile.
 • Multilingua Keelekeskuse juhil või tema poolt kohustatud isikul on õigus paluda haigusnähtudega inimesel keelekeskuse ruumidest lahkuda.
 • Koroona positiivse juhtumi korral peab teavitama esimesel võimalusel keelekeskust (email: ; tel. +372 640 8540).

Lisaks:

 • Ebakaines olekus (sh alkoholi-, narkojoobes) ei ole õppetööst (nii kontakt- kui distantsõppes) osavõtt lubatud. Õpetajal on õigus joobetunnuste ilmnedes õppija tunnist ära saata. Ära jäänud tund ei kuulu järgi tegemisele. Kui õppija ei allu korraldustele, kutsutakse politsei.
 • Lemmikloomadega Multilingua ruumidesse ilmumine on võimalik vaid eelneval kokkuleppel.
 • Armastame küll lapsi, kuid meil puudub võimekus korraldada Multilingua ruumides lapsehoidu, kui lapsevanemad keeletunnis viibivad. Seepärast palume võimalusel organiseerida lastehoid mujal.
 • Kui keelekeskuse töös tekib ettenägematuid asjaolusid, siis need lahendatakse juhtumi põhiselt. Kõige olulisem on tagada inimeste heaolu ja tervis.
 • Hoidkem ennast ja püsigem terved! 🙂