Urve Gromov

Meie koostööprojektide põhjal võin öelda, et Multilinguat iseloomustavad tähelepanelik ja sõbralik suhtumine nii koostööpartnerisse kui ka õppijatesse, head õpetajad, kaasaegsed õppematerjalid, õppetöö tulemuslikkus ja õppijate positiivne tagasiside. Tänu õpetajate toetavale suhtumisele ja heale meeskonnatööle said õppijad juurde enesekindlust, mitmed kursused lõpetanud said tänu paranenud keeleoskusele tööd ning leidsid motivatsiooni keeleeksami sooritamiseks.