Veronika Oras

Multilingua on üks väheseid keeleõppefirmasid Eestis, kes suudab pakkuda keeleõpet suurele arvule gruppidele. Õpetajad on kompetentsed ning arvestavad õppijate vajaduste ja eripäradega. Oluline on Multilingua paindlikkus ja vastutulelikkus keeleõppe toimumisaegade osas. Lisaks võiks esile tõsta info liikumise kiiruse ja operatiivse tegutsemise. Koostöö on alati ladusalt sujunud.