Multilingua keeltekool, tõlkebüroo, kompetentsikeskus