Keeleteste saab Multilinguas teha kahel eesmärgil: kursuse-eelselt sobiva keeletasemega kursuse leidmiseks või keeletaset tõendava tunnistuse saamiseks.

Soorita keeletest ja saad teada, millise tasemega kursus endale valida. Keeletesti sooritamine enne kursuse algust tagab keeleõppijate ühtlasema taseme kursustel. See annab keelekursusele parima tulemuslikkuse. Inglise, vene, eesti ja saksa keele teste saab sooritada siin:

 

Inglise keele test
Vene keele test
Eesti keele test
Saksa keele test
0 / 50
 • 1..............
  Fine, thanks.
 • 2What ........... in your free time?
  I have several hobbies.
 • 3What’s the date?
  08/10/2013
 • 4Could you tell me ....................................
 • 5Maria is ……………… daughter.
 • 6.................
  In 1983.
 • 7John Smith works ..... Coca Cola Company.
 • 8...........
 • 9...........
  No, thanks. I’m not hungry.
 • 10What’s .......... television this evening?