Multilingua Keelekeskuse rahvusvahelistumise strateegia

Multilingua Keelekeskuse rahvusvahelistumise strateegia on aluseks keeltekooli rahvusvahelise koostöö juhtimisele ning eesmärgipäraste tegevuste elluviimiseks. Strateegia keskendub keeltekooli rahvusvahelisele arenguvisioonile ning edukale Erasmus+ ja Nordplus programmides osalemisele.

Multilingua Keelekeskus pakub täiskasvanutele keeleõpet alates 1994. aastast. 26 aasta vältel on Multilingua kasvanud Eesti suurimaks keeltekooliks. Multilinguas  saab õppida 20 keelt  erinevates õppevormides nii kontaktõppe kui ka virtuaalõppe abil. Kõige populaarsemad keeled õppijate seas on inglise, eesti ja vene keel. Lisaks tavapärastele võõrkeelekursustele pakume eritellimusel n-ö rätsepatööna loodud kursusi ettevõtetele ning individuaalõppijatele.  Multilingua Keelekeskus on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS ning Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja liige. Teeme juba aastaid edukat koostööd Eesti Töötukassaga, et toetada tööotsijate püüdlusi tööturule naasmisel ja lisaks sellele toetame inimeste ümberõpet. Samuti oleme INSA kauaaegne partner, andes oma panuse integratsiooni valdkonda.

Multilingua on oma projektiga Study Abroad ehk Keeleõpe välismaal rahvusvaheliste organisatsioonide liige. Meie koostööpartnerid on StudyTravelNetwork – ülemaailmne haridusturismiga tegelevate ettevõtete networking organisatsioon ja ICEF – rahvusvaheline haridusasutusi ja haridusturismiteenuseid edasimüüvaid agente ühendav organisatsioon. Multilingua projekti Learn Russian in Tallinn partneriks on aga Visit Estonia.

Viimastel aastatel on Multilinguas võetud suund laienemaks kompetentsikeskuseks, mille põhisuunad on 1. keeleõpe 2. õpetajakoolitus (eestisisene ja rahvusvaheline) 3. arenguprogrammid (õpetajatele ning tulevikus ka juhtidele). Lisaks keelekursustele pakume täienduskoolitusi Eesti õpetajatele ning alates 2019 ka rahvusvahelisi Erasmus+ kursusi.

Multilingua juhindub oma rahvusvaheliste tegevuse planeerimisel Elukestva õppe strateegiast 2020  ja Haridusvaldkonna arengukavast 2021-2035.

Rahvusvahelistumise strateegia üldeesmärgid

 1. Euroopas õppimise ja töötamise kogemusega õpetajad – vajame neid rohkem, sellepärast koolitame õpetajaid ja jagame siis omandatud teadmisi edasi. Väliskoolitus võimaldab täiskasvanute õpetamise metoodika osas (sealhulgas põimõpe, digipedagoogika) end professionaalselt edasi arendada ja see on oluline täiendus ka õpetaja portfoolios.
 2. Õpetaja keelekeskkonna kogemuse omandamine on vajalik keeletaseme hoidmiseks, rahvusvahelistes projektides ja koolitusel osalemiseks ja rahvusvaheliste koolituste läbiviimiseks.
 3. Innovatsioon – õpetajatel on vaja end täiendada uute ideede kogumiseks ja parima Euroopa kogemuse saamiseks.
 4.  Euroopa kolleegidega suhete loomiseks – võrgustumine on oluline uute rahvusvahelise koostöö vormide algatamiseks.
 5. Rahvusvaheline projekt Learn Russian in Tallinn on Eesti hariduse eksport ja õppijate import.
 6. Oleme töövarjupraktikabaas – tänu Erasmus+ osalemisele leitakse meid üles. Multilinguat on juba väisanud Hispaania ja Soome keeltekoolid. 2020-2021 on töövarjuks tulemas veel Läti ja Hispaania kolleegid.
 7. Oleme hinnatud koostööpartner rahvusvahelistes koostööprojektides Erasmus+ ja Nordplus – soovime olla esimene valik Eestist ja tulevikus ka Baltikumist. 2020 oleme alustanud oma esimese Erasmus+ strateegilise koostööprojektiga (vt allpool projektide loetelu).
 8. Erasmus+ koolituste pakkumine – meie õpetajad on käinud õpirännetes ja sellest tulenevalt on kujunenud välja kompetents ise pakkuda kõrgetasemelisi Erasmus+ koolitusi. Multilingual on teadmisi ja oskusi, mida rahvusvaheliste koolituste kaudu Euroopa kolleegidele jagada.
 9. Kaasav juhtimine – meil on vaja tõhustada juhtimist, et olla edukad rahvusvahelistumise protsessis, leida uusi kliente ja koostööpartnereid uutelt turgudelt.  Erasmus+ õpirände töövarjutuse kaudu korjame Euroopast parimaid praktikaid, mida Multilingua juhtimisprotsessi tõhustamiseks üle kanda. Muutuste loomine ja kaasav juhtimine tekitab töötaja rahulolu.
 10. Multikultuurse klassiruumiga edukas toimetulek – klassiruum on muutunud multikultuurseks. Õppijad on pärit kogu maailmast, mis nõuab õpetajalt uusi oskusi, kultuuriteadmisi ja laiemat pilti kogu maailmast.
 11. Digioskuste kasutamine ja arendamine – praeguste ja tulevaste õpetajate ja õppijate jaoks on digipädevused olulised.
 12. Kompetentsikeskus – soovime olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline tunnustatud keeltekool ja kompetentsikeskus.

Oodatav mõju

 1. Kasutame nüüdisaegseid rahvusvahelises kogemuses omandatud teadmisi võõrkeele õppimisest ja selle toetamisest.
 2. Õpetaja on võimeline looma klassiruumis autentset keelekeskkonda, pakkuma õppijatele parimat uuendusmeelset õpikogemust ja suudab läbi viia rahvusvahelisi koolitusi.
 3. Uued ideed ja innovatsioon on oluline uute kursuste väljatöötamiseks, mis vastavad õppijate vajadustele. Üldistest ühiskonna arengutest lähtuvalt muutuvad pidevalt meie klientide ootused.
 4. Rahvusvahelised suhted on prioriteet. Osaleme rahvusvahelises keeleõppe võrgustikus.
 5. Autentne keskkond ja emakeelt kõnelevad õpetajad aitavad tuua rahvusvahelist õppijat Eestisse.
 6. Toimub kahepoolne töövarjutus partnerkoolidega. Multilingua areng toimub läbi jätkusuutliku koostöö partnerkoolidega.
 7. Multilingua rahvusvahelistumine toimub läbi Erasmus+ ja Nordplus projektides osalemise.
 8. Laieneme rahvusvaheliselt, suurendame koostööpartnerite ja klientide arvu. Järkjärgult toimub areng ja lisanduvad uued teemad.
 9. Multilingua on muutustele avatud. Rakendame kaasavat juhtimisstiili, sellega tõhustame juhtimisprotsessi ja loome töötajatele positiivse töökogemuse, mille abil omakorda tagame teenuste kvaliteedi ning klientide rahulolu.
 10. Kultuuridevaheline dialoog ja kultuuriteadlikkuse tõus. Õpetaja tuleb paremini toime multikultuurses klassiruumis, suudab kohaselt reageerida ja oskab valida õigeid töövõtteid.
 11. Kasutame erinevaid digiplatvorme ja virtuaalseid võimalusi kombineeritud keeleõppe pakkumiseks, projektitööks ja välissuhtluseks.
 12. Multilingua Keelekeskus on rahvusvaheliselt tunnustatud keeltekool, kompetentsikeskus ja atraktiivne tööandja.

Erasmus+ õpirändeprojektid

2016 „Multilingua kaasaegne õpetaja 1“

2017 „Multilingua kaasaegne õpetaja 2“

2018 “Multilingua kaasaegne õpetaja 3“

2019 „Multilingua kaasaegne õpetaja 4“

2020 „Multilingua kaasaegne õpetaja 5“

 

Erasmus+ strateegiline koostööprojekt

2020 „Developing and Sharing Adults´Language Teachers´ (e)Skills“

Kestus: 18 kuud, 01.09.2020 -28.02.2022

Partnerid: Multilingua, Läti LatInSoft Training Centre, Hispaania EOI Estepa ja Lusófona University Portugalist

 

Nordplus projektid

2017-2018 osales Multilingua Eesti esindajana rahvusvahelises Nordplus projektis PONC project of on-line Norwegian courses.