Erasmus+ 2017 projekt “Multilingua kaasaegne õpetaja 2”

Eesti ja Euroopa haridus on pidevas muutumises. Nii nagu muutuvad nõudmised töötajatele, muutuvad ka nõudmised haridusele, täiskasvanukoolitusele. Elukestev õpe on mitte enam erand, vaid reegel. Ka hea koolitaja koolitab ennast pidevalt. Et Multilingua õpetajad oleksid Eesti parimad täiskasvanukoolitajad, kirjutasime projekti “Multilingua kaasegne õpetaja 2” ning saime SA Archimedeselt finantseerimise oma projekti elluviimiseks.

Projekt “Multilingua kaasaegne õpetaja 2” põhines kitsamalt õpetajate isiklikel arenguvajadustel ja eesmärkidel, laiemalt Multilingua kui Eesti suurima keeltekooli vajadustel ja eesmärkidel. Õpirändeprojekti kaasasime 8 võõrkeelte õpetajat ning valisime kursused, mis vastaksid antud vajadustele.

Projektil oli neli suuremat eesmärki

  1. Suurendada pakkumist ja Multilingua turuosa Business Englishi valdkonnas, tõsta inglise keele õpetajate kompetentsi.
  2. Pakkuda paremaid kursusi tööalase võõrkeele õppimiseks ja LAK-õppeks.
  3. Viia inglise, eesti ja vene keele testimine (nii kirjalik kui suuline osa) samale standardile lähtuvalt Euroopa keeleõppe raamdokumendist.
  4. Valmistada oma õpetajaid ette tööks multikultuurses klassiruumis, erineva keele- ja kultuuritausta, erinevate vajaduste ja nõudmistega täiskasvanud õppijatega.

Multilingua blogis jagavad õpetajaid oma muljeid kursustelt, täpsemalt kuulis kõigest Multilingua õpitubades.

Suur tänu SA Archimedesele nõu ja jõuga toetamise eest!