Keelekeskkonnas on võõrkeelt hea värskendada ja omandada nii õpetajal kui ka õppijal

Multilingua itaalia keele õpetaja Sirje Sülluste käis Erasmus+ õpirändes Genovas, Itaalias – keeltekoolis A Door to Italy

Veetsin töövarjuna nädala Genova rahvusvahelises keeltekoolis A door to Italy. Sain võimaluse jälgida õpetajate igapäevatööd, tutvuda erinevate metoodikatega ja õppematerjalidega.

A Door to Italy on keeltekool, kus töötavad oma ala profid, õpetades välismaalastele itaalia keelt.

Õpetajad on ametis ka Euroopa Liidu dokumentide tõlkijatena.

Nädal täis põnevaid tööalaseid ja kooliväliseid kogemusi

Päevad olid pikad ja intensiivsed. Esimesel poolel päevast külastasin keeletunde (erinevad keeletasemed A1-C1) ja teisel poolel olid koolivälised üritused – ekskursioonid, vestlusringid erinevate keeletasemete vahel.

Tunnid kestsid 9.00-12.45 ja olid jaotatud väikese vaheajaga kaheks tsükliks. Tundide esimesel poolel anti grammatilisi teadmisi (harjutused, kodused tööd, küsimused).

Tundide teine pool oli õpitu kasutamine kõnekeeles. Kuulati uut teksti ja korrati eelmise tunni materjali.

Kogu informatsioon tuli edastada itaalia keeles. Õpilased ei istunud enam laudade taga. Lauad lükati seina äärde ja moodustati ühine vestlusring, et vestluspartneriga tekiks otsene kontakt. Õpetaja juhtis vestlusringi ja oli abiks, kui kellelgi jäi sõnavara napiks. Pidevalt järgiti siiski reeglit – kõik itaalia keeles.

Vestlusringe kasutati kõikide keeletasemete puhul. Metoodika oli aga erinev.

Näiteks A1 tase:

Keegi agaram õpilane moodustas lause. Seejärel ütles õpetaja, mitmest sõnast see lause koosneb ja ülejäänud pidid lauset kordama saades sama arvu sõnu. See metoodika aitas ka grammatilist baasi tugevdada. Tihitipeale nägid vähem agaramad rohkem vaeva, et lauset järele korrata. Kogu see tegevus tekitas hasarti ja samal ajal ka küsimusi lause komponentide kohta.

C1 tase:

Vestlusringis vahetasid õpilased iga uue teema korral kohad – see tähendas, et värskendasid mälu.

Genova kõige populaarsem liikumisvahend (002)

Multilingua itaalia keele õpetaja Sirje Sülluste käis Erasmus+ õpirändes Genovas, Itaalias – keel…

Pikaajaline traditsioon liidab kooli ühtseks pereks

Koolil on pikaajaline traditsioon, et nädal lõpeb ühislaulmisega. Lauldakse itaalia keeles ja ka erinevate maade õpilased esitavad laule omas keeles. See traditsioon liidab kooli ühtseks pereks. Leitakse uusi sõpru ja praktiseeritakse keelt kooliväliselt.

Ühislaulmise ajal said tunnistused need, kelle õppeperiood oli lõppenud.

Kool pakub õpet erinevateks perioodideks alates ühest nädalast. Mitmed õpilased, kes olid alustanud A1 tasemelt, tulid jätkama uute kõrgemate tasemetega. Õppeperioodi ajal oli võimalik ka esialgselt valitud keeletaset muuta.

Vesteldes õpilastega jäi kõlama mõte – parim viis itaalia keele omandamiseks on õppimine keelekeskkonnas.

Tore, et Multilingua Keelekeskus osaleb Erasmus+ projektis, andes sellega õpetajatele võimaluse ennast koolitada ja arendada keelekeskkonnas

Blogipostituse autor on Multilingua keeleõpetaja Sirje Sülluste.