Käitumisjuhised õppeaastal 2021-2022

  • Multilingua Keelekeskus lähtub oma tegevuses 2021/2022 õppeaastal Haridus-ja Teaduministeeriumi käitumisjuhistest.
  • Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ei pea alates 15.03.2022 õppija Multilingua Keelekeskusesse kontakttundi tulles esitama koroonapassi või tõendi läbipõdemise kohta. Alates 04.04.2022 ei pea kandma maski. Tutvu nõuetega terviseameti lehel.
  • Eeldame, et õppija on tundi tulles terve. Multilingua Keelekeskuse juhil või tema poolt kohustatud isikul on õigus paluda haigusnähtudega inimesel keelekeskuse ruumidest lahkuda.
  • Koroona positiivse juhtumi korral peab teavitama esimesel võimalusel keelekeskust (meil: ; tel +372 640 8540).

Lisaks:

  • Ebakaines olekus (sh alkoholi-, narkojoobes) ei ole õppetööst (nii kontakt- kui distantsõppes) osavõtt lubatud. Õpetajal on õigus joobetunnuste ilmnedes õppija tunnist ära saata. Ära jäänud tund ei kuulu järgi tegemisele. Kui õppija ei allu korraldustele, kutsutakse politsei.
  • Lemmikloomadega Multilingua ruumidesse ilmumine on võimalik vaid eelneval kokkuleppel.
  • Armastame küll lapsi, kuid meil puudub võimekus korraldada Multilingua ruumides lapsehoidu, kui lapsevanemad keeletunnis viibivad. Seepärast palume võimalusel organiseerida lastehoid mujal.
  • Kui keelekeskuse töös tekib ettenägematuid asjaolusid, siis need lahendatakse juhtumi põhiselt. Kõige olulisem on tagada inimeste heaolu ja tervis.
  • Hoidkem ennast ja püsigem terved! 🙂