käitumise meelespea

Meelespea, kuidas toimub õppetöö keelekeskuses võimalikult ohutult

Tulenevalt koroonaviiruse ohust ja Vabariigi Valitsuse korraldusest oleme sätestanud õppeaastaks 2021-2022 Multilingua Keelekeskuse käitumisjuhised. Ikka selleks, et õppetöö korraldus sujuks ladusalt ja tunneksime end turvaliselt. Käitumisjuhised on mõeldud nii Multilingua töötajatele, sh õpetajatele kui õppijatele.

Lisaks kontaktõppele võimaldame keelekursuseid ka distantsõppe huvilistele. 2021. aastal toimus üle 80% ettevõttesisesest koolitusest distantsilt.

KÄITUMISJUHISED

 • Multilingua Keelekeskus lähtub oma tegevuses 2021/2022 õppeaastal Haridus-ja Teaduministeeriumi käitumisjuhistest.
 • Seoses Vabariigi Valitsuse korraldusega ei ole vaja alates 15.03.2022 Multilingua Keelekeskuse kontakttundi tulles esitada koroonapassi või tõendit läbipõdemise kohta. Küll aga tuleb jätkuvalt kõigil, kes on vähemalt 12-aastased, kanda maski. Eeldame, et õppija on tundi tulles terve.
 • Soovitame kõigil vaktsineerida. Enamus Multilingua töötajaid, sh õpetajaid on vaktsineeritud. Vaktsineerimata õpetajad annavad kas distantstundi või saavad kokkuleppel kliendiga (näiteks ettevõttes keelekoolitustel) ette näidata koroonatesti negatiivse tulemuse.
 • Täielikult vaktsineeritud ja/või viimase 6 jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna jääma karantiini. Teised peavad jääma 7 päevaks eneseisolatsiooni. 12–18aastased (kaasa arvatud) ning 2021/2022. õa 19aastaseks saavad vaktsineerimata õpilased peavad haridusasutuses toimunud lähikontakti korral jääma koju tavapärasesse karantiini ning mitte varem kui viiendal päeval tegema antigeeni kiirtesti. Kui test on negatiivne, saavad nad jätkata tegevust huvihariduses. Kui täielikult vaktsineerimata õppija lähikontakt toimub väljaspool üldharidus- või kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras. Kui õpilane ei ole nõutud testi teinud, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini. Kui õpilane on COVID-19 haiguse läbipõdenud viimase 6 kuu jooksul või selle vastu vaktsineeritud, siis ta ei pea lähikontakti korral karantiini jääma ega sooritama ka kiirtesti. Allikas: terviseamet
 • Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile.
 • Multilingua Keelekeskuse juhil või tema poolt kohustatud isikul on õigus paluda haigusnähtudega inimesel keelekeskuse ruumidest lahkuda.
 • Koroona positiivse juhtumi korral peab teavitama esimesel võimalusel keelekeskust (email: ; tel. +372 640 8540).

Lisaks:

 • Ebakaines olekus (sh alkoholi-, narkojoobes) ei ole õppetööst (nii kontakt- kui distantsõppes) osavõtt lubatud. Õpetajal on õigus joobetunnuste ilmnedes õppija tunnist ära saata. Ära jäänud tund ei kuulu järgi tegemisele. Kui õppija ei allu korraldustele, kutsutakse politsei.
 • Lemmikloomadega Multilingua ruumidesse ilmumine on võimalik vaid eelneval kokkuleppel.
 • Armastame küll lapsi, kuid meil puudub võimekus korraldada Multilingua ruumides lapsehoidu, kui lapsevanemad keeletunnis viibivad. Seepärast palume võimalusel organiseerida lastehoid mujal.
 • Kui keelekeskuse töös tekib ettenägematuid asjaolusid, siis need lahendatakse juhtumi põhiselt. Kõige olulisem on tagada inimeste heaolu ja tervis.
 • Hoidkem ennast ja püsigem terved! 🙂