Multilingua eesti keele õpetajad teevad koostööd Eesti Rahvusraamatukoguga

Eesti keele õpetaja ning metoodik Ly Leedu ja õpetaja Annika Bauer lõid koos raamatukogu haridustegevuse kuraatori Pille Slabina ja õppedisainer Karin Gustassoniga keeleõppe mänge “Kes otsib, see leiab.”

Need on keeletasemepõhised otsimismängud Rahvusraamatukogus muukeelsetele täiskasvanutele. Kokku valmis 4 erinevat (A2, B1, B2 ja C1) aardejahi formaadis mängu, mille käigus tutvutakse ülevaatlikult Rahvusraamatukogu maja ja kogudega õppides samal ajal eesti keelt. Otsimismängud sobivad hästi ka õppekäikudeks erinevate eesti keele kursuste raames. Keeleõpetajatele pakume “valmispaketti”. Rühma otsimismängule registreerides saab õpetaja meilile külastuseelsed ülesanded, mida saab teha külastusele eelnevas tunnis. Mängujärgselt saab iga õppija koju kaasa Eesti autori kirjutatud lugemisteksti, mis räägib raamatutest või lugemisest. Külastusjärgselt saadetakse õpetaja meilile ka kirjutus- ja videoülesanded, mida saab teha raamatukogu külastamisele järgnevas tunnis või anda õppijatele kodutööks. Seega on tegemist keeleõppimisega, mis on ära peidetud atraktiivse aardejahi formaadi sisse.

Täpsem info ja registreerimine https://www.nlib.ee/too-ja-elamusuritused