Multilingua Keelekeskuse eesti keele laagrid 2021. a parima keeleteo konkursil. Anna oma hääl kuni 27. veebruarini!

Anna oma hääl 2021. aasta parima keeleteo rahvahääletusel! Ka Multilingua Keelekeskus osaleb konkursil teoga “Eesti keele linnalaagrid vähelõimunute ja uussisserändajate lastele”. Aasta keeleteo konkursi eesmärk on tunnustada tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

Mida Multilingua Keelekeskuse  tegu endast kujutab?

2021. aasta suvisel koolivaheajal korraldasime Multilingua Keelekeskuses esimest korda eesti keele nädalasi linnalaagreid algklassilastele. Osalejate hulgas oli vähelõimunute, uussisserändajate ja tagasipöördujate lapsi; samuti selliseid lapsi, kes Eestis ei ela, aga kellel vähemalt üks vanematest on eestlane ja kes tulid Eestisse oma suvepuhkust veetma.

Hommikupoolikuti toimusid hariduslikud-meelelahutuslikud keelemängud ja tegevused klassiruumis. Mängiti näiteks laua-, laulu- ja liikumismänge, liitreaalsust appi võttes uuriti räime ja maitsti seda, samuti rukkileiba. Pärastlõunal suunduti õppekäikudele muuseumi, galeriisse, raamatukokku, mindi minigolfi mängima, veedeti aega kesklinna parkides eesti keeles mängides ja vanalinnas draakoneid otsides.

Laagris töötas õpetaja abina uussisserändaja, kes samal ajal õppis ise B1-tasemel eesti keele kursusel ja sai õpitut kohe laagrilastega rakendada.

Eriline tänu keeleteo tegijatele: Multilingua Keelekeskuse keeleõpe lastele ja noortele projektijuht ja laagrijuhataja Hannela Tamagno, eesti keele õpetaja Katrin Boode, vabatahtlik õpetaja abi Larisa Chuyanova!
Kui tunned, et see on väärt tegu, siis anna palun oma hääl siin: https://www.hm.ee/et/keeletegu2021.
Oleme südamest tänulikud! Iga hääl annab meile indu juurde neid vajalikke laagreid ka edaspidi korraldada.