Multilingua Keelekeskuse juht Malle Nei ja projektijuht Hannela Tamagno 28.-30.04.2022 rahvusvahelisel assotsiatsiooni EAQUALS aastakonverentsil Veneetsias

Multilingua Keelekeskuse juhid tipptasemel keeleõpet edendava assotsiatsiooni EAQUALS aastakonverentsil Veneetsias

Multilingua Keelekeskuse juht Malle Nei ja projektijuht Hannela Tamagno 28.-30.04.2022 rahvusvahelisel assotsiatsiooni EAQUALS aastakonverentsil Veneetsias.

Multilingua Keelekeskuse juht Malle Nei ja projektijuht Hannela Tamagno osalesid 28.-30.04.2022 rahvusvahelisel assotsiatsiooni EAQUALS aastakonverentsil Veneetsias.

EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) loodi 1991. aastal ja koondab endas keeleõppega tegelevaid ettevõtteid, ülikoole, keskuseid, keeltekoole üle maailma. EAQUALSi missioon on edendada tipptasemel keeleõpet kogu maailmas,  st toetada ja parandada keele õpetamise kvaliteeti, töötades välja ja arendades keelte õpetamise kvaliteedistandardeid.

“Meile meeldis nende lihtsustatud versioon missioonist, mis ütleb, et EAQUALS loob võimalused headele keeltekoolidele saada veel paremaks (we help good language centres to come even better). Seda võimalust me konverentsi ajal ka aktiivselt kasutasime,” ütleb Malle Nei.

Kolme päeva jooksul toimus tohutu hulk töötubasid ja erinevas vormis arutelusid, mille peamised teemad olid kõik seotud keele õppimise ja õpetamisega:

 • keeletestimise arendamine
 • õpetaja professionaalne areng
 • keele õppimine/keele õpetamine
 • keeletundide analüüs, hindamine
 • tunni analüüs video kaudu
 • õpetaja eneseanalüüs
 • õpetaja arenguprogramm
 • meeskonna arendamine
 • keeleõppijate väljakutsed
 • juhtimine muutuvas maailmas
 • lõimitud aine- ja keeleõpe (CLIL)
 • keskkonna mõju keeleõppele
 • virtuaalreaalsus keeleõppes
 • muutuste juhtimine
 • keeleõppe standardid
 • aktiivõpe
 • ja paljud teised huvitavad teemad

Põhisõnumina jäi kõlama, et kvaliteetse keelõppe tagab õpetajate, koolitajate tiimiliikmete, juhtkonna (enese)areng, arendamine, elukestev õpe,  süsteemne lähenemine keeleõppe protsessidele.

Keelekeskuse juhi sõnul saime kinnitust, et Multilingua on oma arengus õigel teel. “Jääme kindlasti jälgima EAQUALSi tegemisi, kasutama nende kodulehel vabavarana saadaval olevaid mahukaid koolitusmaterjale, osalema nende (veebi)seminaridel,” märkis Nei.

Igal juhul on Multilingua Keelekeskus järgmisel EAQUALSi aastakonverentsil, mis toimub 27.-29.04.2023 Tallinnas, osalejate nimekirjas!