Multilingua õpetajad said kraadi võrra kuumemaks

Multilingua keeltekool ja kompetentsikeskus väärtustab haridust ja on oma õpetajate professionaalsele arengule toeks. Sel suvel saame rõõmuga teatada, et viis meie õpetajat on oma haridusteed jätkanud ja saavutanud märkimisväärseid tulemusi: kolm õpetajat omandasid magistrikraadi ja kaks mikrokraadi. 

Foto: Marika Jahilo

Soovime värsketele lõpetajatele palju õnne ja põnevat eneseteostamist edaspidiseks! Oleme väga uhked teie üle. Tänutäheks kinkisime õpetajatele raamatupoe kinkekaardi. 

 

Eesti keele õpetaja Janne Lamus lõpetas Tartu Ülikoolis magistrikraadiga eesti keele võõrkeelena õpetaja erialal. Tema lõputöö käsitles teemat “Ukraina sõjapõgenike keeleline kohanemine Eestis ühe õppegrupi näitel”.

“Otsustasin minna õppima eesti keele teise keelena õpetajaks, sest olen huvitatud eri kultuuridest ja sellest, kuidas eesti keele teise keelena õppijad märkavad ja analüüsivad meie jaoks loomulikke keelenüansse. See oli esimene asi, mis mind õpetamise juures köitis ning sellest ajendatuna tahtsin end keele õpetamisega rohkem kurssi viia. Olen väga õnnelik, et tegin oma elus just selle sammu!” ütleb Janne.

Foto: Marika Jahilo

Haridusteaduste magister (andragoogika) Marika Jahilo lõpetas magistriõpingud Tallinna Ülikoolis, keskendudes tehisintellekti (TI) kasutamisele õppetöös. Tema lõputöö teemaks oli “TI kasutamise kogemustest Tallinna Ülikoolis”.

“Töö tulemustena saab esile tuua, et TIga koos õppimine eeldab ennastjuhtivat õppijat ning TI võib olla heaks õpipartneriks. Alustasin andragoogika õpinguid bakalaureuse astmel ja viimased viis aastat on olnud ühed sisukaimad minu elus. Lisaks teadmistele leidsin uusi mõttekaaslasi ja mitu head sõpra. Ka magistritöö kirjutasime paaristööna, mis oli ainulaadselt põnev ja nauditav koosloomeline protsess. Soovitan kõigile õppimist täiskasvanueas – see on lihtsalt väga-väga tore! Sa tead, mis huvi pakub, sul on kannatust süveneda ja uus teadmine seostub suurepäraselt eelneva elukogemusega,” sõnab Marika.

Foto: Kadri Kosk

Eesti keele õpetaja Kadri Kosk omandas magistrikraadi Tallinna Ülikoolis eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja erialal. Tema lõputöö teemaks oli “Eesti keele kui teise keele B1-taseme kuulamisülesannete ülevaade”.

“Rahvusvahelistes organisatsioonides töötades hakkasin huvi tundma eesti keele ja ka kultuuri selgitamise vastu kolleegidele. Aja jooksul huvi kasvas ning hakkasin katsetama õpetamisega. Nii asusingi Tallinna Ülikooli eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja erialale õppima, olles üks neist vähestest õpetajaõppe üliõpilastest, kes ülikooli ajal ei töötanud veel õpetajana. See aga muutus juba teisel semestril, kui asusin tööle Multilinguasse. Ma olen väga tänulik Multilinguale võimaluse eest varakult õpetamist praktiseerima asuda ja ühtlasi oli see väga väärtuslik täiendus minu õpingutele,” märgib Kadri.

 

Eesti keele õpetaja Lea Nilson omandas Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudis mikrokraadi eesti keele kui teise keele õpetamise erialal. Tema lõputöö teemaks oli “Väliskohakäänded ja nende funktsioonid”.

“Õpingute käigus sain veidi korralikumalt grammatikat meelde tuletada,” nendib Lea. Tema sõnul oli mikrokraadi programm põhjalik ja õpetlik, pakkudes vajalikku täiendust tema õpetajakarjäärile.

Vasakult teine: Kristel Kääramees

Rootsi ja eesti keele õpetaja Kristel Kääramees lõpetas Tartu Ülikooli mikrokraadi programmiga “Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena”.

“See oli mulle suurepärane võimalus õppida eesti keele õpetamist, mille vastu juba ammu olin huvi tundnud. Programmi ja õppejõudude kohta ainult kõige suuremad kiidusõnad! Meil olid väga kasulikud ained ja praktilised kodutööd, mis aitasid tuleviku tundide ettevalmistamisel juba suure sammu ära teha. Lisaks õppisin väga palju kaasõppijatelt, keeleõpetajatest kolleegidelt, kes kõik olid väga erineva tausta ja kogemustega. Ülikoolis teadmiste värskendamine andis hea tunde, et minu keeleõppealased teadmised-oskused käivad ajaga kaasas!” ütleb Kristel.