Nutikas tööandja ühendab meeldiva kasulikuga

15. märts 2019

Multilingua Keelekeskus kutsub tööandjaid üles korraldama oma töötajatele motivatsiooni- ja keeleõppereise keelekeskkonda. Edukad juhid on need, kes suudavad oma töötajate motivatsiooni kõrgel hoida. Igapäevaselt keskenduvad nad viimaste vajadustele ja otsivad uusi lahendusi, kuidas neid rahuldada, et töötajad pühendaksid endid enam ja et töö oleks tulemuslikum. Märkimisväärsed innustamise võimalused peituvad inimese arengule kaasa aitamises.

Meid ümbritsev keskkond muutub pidevalt. Töötajad tahavad areneda sellele vastavalt. Miks mitte panustada töötajate keeleoskuse ja silmavaate laiendamisesse, saates neid keeleõppereisile keelekeskkonda? Seal ümbritseb õpitav keel õppijat kõikjal, mitte ainult klassiruumis, vaid ka tänaval, kohvikus, ühistranspordis, kirjalikus nind suulises pressis jne.

Multilingua Keelekeskusel on partnerkoole Venemaal, Ukrainas, Maltal, Itaalias, Inglis-, Iiri- ja Šotimaal. Nendega koostöös paneme rätsepatööna korporatiivklientidele kokku õppe- ja motivatsioonireisipaketi, lähtudes iga ettevõtte vajadustest ja eelarvest.

Pakett sisaldab kas keelekursusi kinnises grupis (st. ainult õppijad oma ettevõttest), või integreeritakse nad eri rahvustest keeleõppijate gruppi, kus kõigil on sama keeletase. Loomulikult võib valida ka keelekursused, mis toimuvad eraõppena. Kokku on pandud ka pakette, mis grupi- ja individuaalõpet omavahel kombineerivad.

Samuti on paketis hinna sees majutus (hotellis, kooli residentsis, külaliskorteris või peredes), toitlustus, lennujaama transfeerid ning õpitavas keeles ekskursioonid, mida viib läbi kohalik giid. Tema ja teiste kohalikega keeletunnist väljaspool suheldes saab õppija õpitut koheselt praktikas kasutada, tundes rohkem motivatsiooni ja inspiratsiooni. Samuti, õppija kuuleb, kuidas kohalikud sõnu hääldavad, milline on nende intonatsioon, kuidas nad emotsioone kehakeelega edasi annavad ja milliste väljenditega need kokku käivad. Nõndaviisi saab keeleõppija omandada nii-öelda elavat keelt, mitte õpiku oma, vaid keelt, mida inimesed päriselt räägivad. Saab tutvuda uute slängisõnade ja idioomidega, mida kohalikud nalja visates kasutavad. Kõike seda võõrkeeleõpik ei õpeta. Keele õppimine on vaatlemine; see tähendab lihtsalt märkamist, mida sõnad tähendavad ja kuidas neid koos kasutada, et tähendusi laiendada. Keelekeskkonnas viibides on vaadelda lihtne, sest õpitav keel ümbritseb kõikjal. Ja üritada tuleks keskenduda sellele, kuidas kohalikud asju ütlevad.

Keelekeskkonnas viibides vallutab õppijat tunne „ma tahan rääkida nagu kohalikud“, mis võib tunduda lapsiku soovina, kuid just selle tõttu lapsed nii hästi keeled selgeks saavadki.

Siinkohal jagan lugejatega ühe Eesti suurettevõtte tagasisidet oma 4-päevastele õppe- ja motivatsioonireisidele. See firma on otsustanud oma töötajaid regulaarselt säärastele reisidele saata.

„Isiklik positiivne keelekeskkonnas viibimise kogemus lisab indu ja motivatsiooni keele õppimiseks. Nelja päevaga ei jõua küll võib-olla palju omandada, aga õnnestunud keeleõppereisi kasuteguri mõju ei piirdu kohaloldud ajaga, vaid kestab edasi veel pikka aega pärast reisi.

Keeleõpe keelekeskkonnas on ka parim viis õpitut praktiseerida, sest ollakse olukorras, kus võõrkeeles rääkimine on ainus võimalus enda mõistetavaks tegemiseks, peab väljuma mugavustsoonist ja ennast rohkem kokku võtma. Eriti kasulikud on olukorrad, kus on tõesti vaja võõras keeles infot vahetada (nt. teed küsida). Õnnestunud suhtlus annab kindlusetunde, et oleme võimelised selles keeles suhtlema ja enamasti on inimesed ka väga toetavad, kui olla ise sõbralik ja positiivne. Ekskursioonid on samuti väga hea viis õppimiseks, eriti kui grupp on väike ja giidiga saab mõnusasti suhelda.

Kohaliku elu tundmaõppimine nelja täispika päevaga on mingil määral täiesti võimalik. See oleneb reisijate aktiivsusest ja soovist ringi käia ning suhelda. Samuti annab hea, põhjalik ja innukas giid palju juurde, ta annab ülevaate koha ajaloost ja vaatamisväärsustest. Vabal ajal tasubki linnas väga palju ringi liikuda. Neljapäevasel keelereisil puuduks ilmselt märgatav kasutegur, kui liigelda ainult ööbimiskohast keeletundi ja tagasi.

Kokkuvõtteks: õnnestunud keelereis motiveerib keelt õppima läbi isikliku positiivse kogemuse, selle mõju kestab pikka aega ja see laieneb ka sõpradele ning tuttavatele.

Kui firmale on töötajate areng ja heaolu olulused, siis selline keelereis pakub mõlemat. Kuigi keeleoskuse otsene areng võib lühikese aja tõttu jääda tagasihoidlikuks, on see siiski meie ettevõttes oluliseks ajendiks sääraste reiside korraldamisel.”

Multilingua Keelekeskus on veendunud, et kõige olulisem on inimese suhtumine õpitavasse keelde. Ta peab keele suhtes üles näitama uudishimu ja teadmistejanu. Viimase omamine on tavaliselt piisav, et võõrkeel selgeks õppida. Keeleõpe keelekeskkonnas on kõige efektiivsem lühiajaline võõrkeeleoskuse täiendamise viis.

Keeleõppereisi broneerimiseks võtke ühendust Multilingua Keelekeskusega.

Hannela Tamagno on Multilingua Keeleõpe Välismaal projektijuht.

https://www.personaliuudised.ee/sisuturundus/2019/03/15/nutikas-tooandja-uhendab-meeldiva-kasulikuga