26.02.2021 kell 15.00–16.30 toimub zoomi vahendusel Multilingua õpetajatele KOVISIOON

Mis on kovisioon?

Kovisioon on samasisulist tööd (õpetaja) tegevate inimeste kohtumine, kus üksteise kogemuste ja teadmiste koondamisel leitakse lahendusi oma tööalastele olukordadele.

Kovisioonis on võimalik süsteemselt keerulistele olukordadele lahendusi otsida ning õppimine toimub läbi selle, et osalejad töötavad läbi enda isiklikud kogemused (keerulised olukorrad õpetajatöös) ja selle pinnalt analüüsivad lahendatavat situatsiooni ja töötavad välja lahendusstrateegiad.

Miks kovisiooni rakendamine on oluline?

  • See võimaldab töötajatele/õpetajatele luua grupi toetuse tunde, mis on väga oluline inimestele, kes peavad keerukaid otsuseid üksi vastu võtma.
  • See on tõhus vahend töö kvaliteedi tagamisel.
  • See võimaldab osalejatel olla teadlik oma kompetentsidest ja arendamist vajavatest teemadest
  • Kovisioonis osalemine arendab osalejate suhtlemis ja juhtimiskompetentse (sõnastamisoskus, küsimisoskus, kuulamisoskus, prioritiseerimise oskus, kõrvalpilguga vaatamise oskus, väärtustamise oskus, enesejuhtimise oskus, probleemilahendusoskus)
  • suureneb usaldus ja koostöö

OOTAN KÕIKI HUVILISI, ET KOOS LAHENDADA VÄHEMASTI ÜKS KEERULINE VÄLJAKUTSET PAKKUV OLUKORD NII, ET SELLEST KOGEMUSEST VÕIDAME KÕIK!

Evelyn