Advanced Language, Materials and Methodology

August 2018 oli eriliselt meeldejääv tänu Erasmus+ poolt pakutud kahenädalasele koolitusele Inglismaal, linnas nimega Norwich (2,5 tundi autosõitu Londonist kirdesse). Vastuvõtjaks kooliks Norwich Institute for Language Education (NILE) ning kursuseks Advanced Language, Materials and Methodology (ALMM3), ööbimiskohaks tagasihoidlik ühiselamutuba University of East Anglia campuses. Koolituse peamisteks läbiviijateks olid Alan Pulverness (Cambridge University Press) ja Chris Rose (University of Birmingham), lisaks veel külalislektor Rod Bolitho.

Meie kursusel oli 21 inimest 16 eri paigast maailmas, lasteaiaõpetajatest kuni ülikooli õppejõududeni välja. Sellest tulenevalt oli ka teemadespekter kahe nädala jooksul väga lai ning samuti osalejate inglise keele tase küllaltki erinev.

Teadmisi jagati inglise kõnekeele grammatikast, kuidas testida ja hinnata kõnekeelt, kuidas kasutada autentseid materjale, kuidas ise luua õppematerjale, arendada sõnavara, kuidas testida ja hinnata lugemisoskust jne. Huvitav oli see, et väga palju pandi rõhku luulele, nii klassikalisele kui ka kaasaegsele ning samuti rõhutati läbivalt seda, et õpikutesse tasuks suhtuda pigem kriitiliselt ja kerge umbusuga ning panna suuremat rõhku ise materjalide koostamisele vastavalt õpilase vajadusele.

Koolipäevad olid üheksast neljani, mis jättis väga palju aega ka sotsialiseerumiseks, mida ka usinalt tehti. Oli võimalus käia oma grupiga nii muuseumis, katedraalis, pubis kui ka ühepäevasel ekskursioonil Cambridges. Tänu koosveedetud ajale on meil siiani väga tihe suhtlus kasutades WhatsApp´i keskkonda, kus jagame omavahel uusi põnevaid artikleid, videosid ning muud intrigeerivat mis inglise keelega seotud. Seega ei lõppenud meie kursus augustis 2018, vaid kestab siiani edasi.

 

Multilingua Keelekeskuse inglise keele õpetaja Laura Kahju