Aino Kuntsel

Aino Kuntsel keeleõppest: kõik on vaheldumisi õpetaja ja õpilase rollis, mis on väga inspireeriv

Multilingua Keelekeskuses töötab palju huvitavaid õpetajaid, kel kõigil on rääkida oma lugu, miks sai neist õpetaja ja mis paelub neid õpetajaameti juures, miks on oluline olla pidevalt keeleõppe protsessis ja kuidas seda enda jaoks kõige meeldivamaks teha.

Avame sarja, kus tutvustame keelekeskuse õpetajaid. Põnevat lugemist!

Juba neli aastat teeb keelekeskusega koostööd inglise filoloog, koolitaja, superviisor-coach Aino Kuntsel, kes oli 2017. aastal ametnike ettevalmistuse juures Eesti Euroopa Liidu eesistumiseks. Ettevalmistuste juurde kuulusid koosolekute juhtimine, presentatsioonid ja läbirääkimised inglise keeles.

Täna on Aino põhilised õppijad riigiametnikud, keskastme juhid ja tippjuhid, kellel on toimetuleku tasemel inglise keele oskus heal või väga heal tasemel, aga kes tahaksid praktiseerida, et end aruteludes mugavalt tunda, täiendada sõnavara ja osaleda debattides, mis nõuavad keerulisemaid mõttearendusi, osavamat sõnakasutust ning kultuurierinevuste tundmist.

Õpetaja ameti juurde sattus Aino juhuslikult. Peale keskkooli lõpetamist kutsuti teda tööle tema enda kooli, toonasesse Keila I Keskkooli (täna Keila kool). See oli päris suur üllatus, sest ta ei arvanud, et ta selle tööga toime võiks tulla või seda isegi teha tahaks, ja oma õpetajatega kolleegiks saada oli ka üsna ebalev tunne.

„Täna tagasi vaadates on need aastad väärtuslik kogemus kokkuhoidvast, siirast, üksteist, ilma suuri sõnu tegemata, märkavast ja toetavast kollektiivist, kus loovus on vaba, lendleb, inspireerib ja kandub õpetajalt õpilasele, kolleegilt kolleegile, õpilaselt õpetajale. Selle perioodi sisse jäävate sündmuste ja tegevuste näite varal saaks kirjutada inspireeriva juhtimis- ja koostööõpiku. Küllap sain sealt emotsiooni, mis mind ka hilisematel aastatel on korduvalt õpetamise-koolitamise juurde tagasi toonud,“ ütleb Aino.

Kui võtta Aino õpetamise aastad kokku, siis ütleb ta, et tänaseks on inglise keele õpetamise suunad päris korralikult muutunud ja vajadus inglise keele õppimise järele oluliselt suurem. Maailm on nüüd avatud ja kõnekeele oskus on muutunud elementaarseks, sellest tingituna kasutatakse keeleõppes ka palju rohkem suhtlemisele keskendunud meetodeid. Kui piirid olid kinni, siis nähti lugemist ja kirjutamist palju enam praktilisema ning vajalikumana kui nüüd.

Keeleõppes aitab hoida püsivust ja annab tulemust grupis õppimine

Aino küsib vahel oma täiskasvanud õppijatelt, miks nad tulevad end ikka ja jälle täiendama keelekursustele, kui tänapäeval on võimalik inglise keelt kuulda ja õppida kõikvõimalikes kanalites. „Paljud tahavad oma suhtluskeele oskust lihtsalt elus hoida. Rääkida, et suuta analüüsida, mõtteid väljendada võõras keeles. Kui igapäevaselt ei kasuta, siis läheb rooste, sõnavara muutub passiivseks, ei tule meelde. Hakkad rääkima lihtlausetega ja keerulisemat mõttearendust ei suuda enam sõnastada,“ on lihtne põhjendus.

Aino on tähele pannud, et püsivusele ja tulemusele mõjub hästi vana ja hea keeleõppe grupp. „Kui grupi inimeste vahel tekib kontakt, siis tullakse kohale inimeste pärast ja õpitulemus paraneb ka kohe,“ märgib Aino.

Kõige keerulisem inglise keele õpetamise juures on see, et inimesed õpivad väga erinevalt. Endiselt on olemas neid, kes õpivad süsteemselt, kelle jaoks kindel raam on ainus võimalus, et aru saada, ja on ka neid, keda raam täitsa ära kustutab. Kui ta muidu intuitiivselt oskab, siis nüüd raam ahistab nii palju, et intuitiivne oskus kaob, tekib ebakindlus, asemele tuleb kobav ja vigane sõnade otsimine.

„Olen alati püüdnud erisusi märgata ja erinevaid lähenemisi kombineerida, et igaühele midagi vajalikku võimaldada. Lõpuks on kõik loovuse ja leidikkuse küsimus. Keeruliseks läheb siis, kui grupis on palju diametraalselt erinevaid õpiviise, temperamendi tüüpe, oskuse tasemeid. Selle olukorra sujuvaks zongleerimine võib viia tempo alla ja võtta aega. Siin on abiks see, kui õnnestub kiiresti tekitada grupiprotsess. Siis hakkavad inimesed ise üksteist toetama, mille käigus õpivad ikkagi kõik ja võib igasugu raskena tunduvaid asju kergelt omandada,“ selgitab Aino.

Aino püüab enda sõnul luua võimalikult pingevaba õhkkonda, mis soodustab loovust ja huvi kaasa rääkida. Kui õnnestub luua huvi, siis inimene tahab oma mõtteid väljendada ja tekib reaalne vajadus leida sõnu, kasutada mingeid grammatilisi vorme, et oma sõnum välja öelda. Kui tekib emotsioon, mis vajab väljendamist, siis iga kasutatud sõna või vorm jääb paremini külge ja tuleb meelde või on emotsiooni kaudu meelde tuletatav ka edaspidi, et uuesti kasutada.

Õppimiseks vali neid lähenemisviise ja teemasid, mis on sulle huvitavad, mis tekitavad sisemuses põnevust

Aino arvates lihtsalt palju grammatikaharjutusi teha on üsna tulutu. Harjutusi õpitakse tegema hästi, aga hiljem kasutada vabas suhtluses seda vormi ikka ei osata, puudub sild teooria ja praktika vahel. „Üsna sarnane olukord on siis, kui lahendasin koolis füüsikaülesannet, sest teadsin valemit, aga hiljem elus, kui selle valemi rakendamise olukord ette tuleb, ei oska ma ära tunda, et see nüüd ongi selle valemi olukord. Olen hädas, kuigi ei peaks olema,“ toob ta näite.

Kas on mõni universaalne nipp, mis kehtib keele omandamisel nii päris algaja kui ka  kõrgtasemel rääkija puhul? Universaalne nipp on Aino sõnul see, et peab otsima võimalusi, kuidas olla huvi ja uudishimu voos. Ainult emotsionaalne seos hoiab kinni ja asja juures püsimine toob tulemuse. Kui huvi ja uudishimu kaob, siis enese sundimine võib hoida teatud aja asja juures, aga tulemus pole selle sunni vääriline. „Niisiis, kui tahad õppida, vali neid lähenemisviise ja teemasid, mis on sulle huvitavad, mis tekitavad sisemuses põnevust,“ on kogenud õpetaja veendunud.

Tänapäeval on võimalik õppida ka paljuski iseseisvalt internetis olevate keeleõppeplatvormide kaudu, ilma et sa üldse ühegi teise inimesega kokku puutuksid. Keeleplatvormide kaudu õppimisel on olenevalt platvormist Aino meelest palju positiivseid külgi. Näiteks edened endale sobivas tempos ja sobival ajal, teatud sisseehitatud võistlusmomendid on toredad kaasa teha. Iseasi on see, kui esimene uudsus kaob, siis peab ennast ise järjel hoidma. Mõnele see sobib, teisele on raske.

Füüsiliselt koos olles motiveerib enam pingutama

Füüsiline kohalolu ükskõik kas ainult õpetajaga või grupis rakendab teistmoodi kohusetunde või pühendumuse. Inimesed inspireerivad vastastikku, tekib omavaheline side, mis hoiab lihtsamini järjel. Virtuaalselt on kõik palju ratsionaalsem, struktureeritum. Emotsioonide jaoks on vähem ruumi, näiteks virtuaalklassis räägitakse rangelt kordamööda. Side on taas nõrgem.

Õpetaja Kuntselil on aastate jooksul tekkinud kuulsatest ja tulemuslikult töökatest õppijatest täitsa pikk nimekiri, aga pigemini meenutaks ta gruppe, kus inimeste vaheline side viis täieliku sisseelamiseni oma rollidesse. Ta kirjeldab järgmist lugu:

90ndatel tekkis grupp õppijaid, kellel oli vaja kiiresti omandada inglise keele oskus, ja seepärast valis ta õpetamiseks sugestiivmeetodi.  See tähendas, et kohtuti 4x nädalas 4 tundi. Osalejad said omale teise nime ja ameti, et oleks julgem rääkida, sest kursuse eesmärk oli õppida rääkima 60 tunniga. Tekkinud grupis jäi üks mees kuskil teise nädala keskel tundi hiljaks. Saabudes tuli ta hooga uksest sisse ja jäi ukse kõrvale lõõtsutades seisma, suutes öelda vaid: “Vabandust! Mul oli praegu vaja kriitiline olukord lahendada.”

Kõik jäid vait, mõeldes mingile õnnetusele, aga siis mees jätkas: “Mul oleks praegu pank äärepealt pankrotti läinud.” See vallandas muidugi naerulagina, sest selle grupi rollijaotuses oli mehe ametiks pankur. See grupp käis 100% kohal, sest neil oli nii tugev side. Üks teine situatsioon selle grupiga oli, kui keegi käis autoga Poolas komandeeringus ja kiirustades reisilt tagasi andis grupile mobiili teel jooksvalt teada kaugel ta juba on, sest nii väga tahtis tundi jõuda.

See grupp on hea näide, kus inimesed inspireerivad inimesi, mis omakorda tekitab õpimotivatsiooni ja -tulemuse.

Kas inglise keel on keeleõpetajal päris selge?

Sõna “selge” on Aino jaoks defineerimise küsimus. Näiteks selge võib kellegi jaoks tähendada seda, et täidab kasutusvajaduse: saab hakkama reisil või oma äris või läbirääkijana, oleneb sellest, milleks võõrkeelt vaja on. Aino jaoks filoloogina „selge“ tähendab seda, et omandatud oskused täidavad tema uudishimu selle keelega seonduvas.

„Ma ei saa öelda, et inglise keel on mul täiesti selge. See pole mu emakeel, ja kuigi mind on inglise keel huvitanud ja inspireerinud jätkuvalt juba aastakümneid, siis ikkagi jätkan õppimist ja edenemist. Keel on ajas muutuv, ja see, mida koolis õppisin, ei pruugi täna enam reegel olla, rääkimata sõnadest, mis vastavalt ühiskonnas toimuvale tulevad kasutusele ja kaovad,“ ütleb pikaaegne inglise keele õpetaja muiates.

Loomulikult on valdkondi, kus Aino sõnavara on enda sõnul õhuke, aga siis ongi huvitav sellega tegeleda, sest see avardab silmaringi sõnade taga olevas eluvaldkonnas. Veterinaaridega töötades saad teada jäneste ja kasside hambumuse erinevustest, keskkonnakaitsjatega töötades saad teada geoloogilistest eripäradest maakera sisemusse piilumise tulemusel, finantsistidega töötades saad teada riigi eelarve koostamise põhimõtetest.

„Ilma inglise keele ja õpetamise tööta ma nendesse valdkondadesse ei satuks ja huvitavaid asju teada ei saaks. Üks tore lisaväärtus, mis minu jaoks õpetamise töö põnevana hoiab, on vastastikune rikastamine. Kõik on vaheldumisi õpetaja ja õpilase rollis, mis on väga inspireeriv,“ lisab ta.

 

Tänu Ainole oli Multilinguas distantsõppele üleminek sujuv

Malle Nei,
Multilingua Keelekeskuse juhataja

Ainole mõeldes on minu esimene emotsioon – tänutunne. Poolteist kuud tagasi oli kogu keelekeskus ootamatult olukorras, kus meie tavapärane tegevus lakkas. Kontakttunde enam üldse ei toimunud.
Olime parajas segaduses, kuid kiire abikäe ulatas Aino Kuntsel, kes asus meie õpetajatele Zoomi tutvustama. Ta viis Zoomi vahendusel läbi kolm koolitust ja lisaks said õpetajad individuaalset nõustamist Aino poolt. Kuu aja möödudes töötavad õpetajad paljude keeletundi lisaväärtust lisavate võimalustega zoomi keskkonnas ja on rahul.

Tänu Ainole oli Multilinguas distantsõppele üleminek sujuv ja peaaegu probleemitu ning seetõttu olengi talle väga tänulik.
Lisaks sellele olen tänulik, et selline „premium klassi“ õpetaja Multilinguas töötab. Aino loob oma kõrge professionaalsusega lisaväärtust. Kui mõne õppija, keelegrupi, ettevõtte või asutuse keeleõppe tellimus on väga kõrgete nõudmistega ja õpetajale väljakutseid pakkuv, mõtleme ikka Aino peale, sest tema saab hakkama ja kliendi rahulolu on tagatud.
Inimesena on nii meeldiv, sõbralik, intelligentne, huumorimeelne.