Kõik Eesti ettevõtjale

Ajakirjas “Kõik Eesti Ettevõtjale 2022”: Multilingua keeltekool ja kompetentsikeskus pakub enesearenguks uusi võimalusi

Eesti suurim ja üks vanemaid keeltekoole Multilingua Keelekeskus on muutunud kompetentsikeskuseks, kus pakutakse ettevõtetele ja organisatsioonidele peale keelekoolituste ka isikliku ja professionaalse arengu programme. Multilingua käib kaasas uute suundadega organisatsioonikäitumises, edendades coaching’u kultuuri ja integraalset lähenemist juhtimises.

Eesti suurim ja vanemaid keeltekoole Multilingua Keelekeskus on muutunud kompetentsikeskuseks, kus pakutakse ettevõtetele ja organisatsioonidele peale keelekoolituste ka isikliku ja professionaalse arengu programme. Multilingua käib kaasas uute suundadega organisatsioonikäitumises, edendades coaching’u kultuuri ja integraalset lähenemist juhtimises.

Eike Lebbin „Viimastel aastatel, mil pandeemia on mõjutanud paljude ettevõtete töörütmi, on meilgi saanud uueks normaalsuseks distantsõppe keeletunnid, kus võõrkeelt omandatakse virtuaalselt. Selle eelis on, et ühes keeletunnis võivad viibida inimesed eri linnadest, riikidest ja ajatsoonidest,“ ütleb Multilingua keeltekooli ja kompetentsikeskuse koolitusjuht Eike Lebbin. Samuti pakutakse keeleõppevõimalusi hübriidses klassiruumis, kus osa õppijaid ja õpetaja on füüsiliselt kohapeal, teised aga veebiplatvormi vahendusel distantsilt.

Need muudatused on toonud kaasa suure ülesande: harida nii õpetajaid kui ka õppijad tehnoloogia uuemate lahendustega, et kõik saaksid moodsatest keeleõppevõimalustest võimalikult palju kasu. Lisaks sellele, et koolitame õpetajaid regulaarselt, pakume neile võimalust osaleda ka isikliku ja professionaalse arengu programmis, mida viib läbi Multilingua keeltekooli ja kompetentsikeskuse coach ja meeskonna arendaja Evelyn Soidla.

Evelyn SoidlaEvelyni välja töötatud programmid on osutunud meie enda organisatsioonis väga edukaks, mille tulemusel hakkasime neid pakkuma ka oma klientidele. Ettevõtetele ja organisatsioonidele on Evelyn töötanud välja integraalse arenguprogrammi, mis on uudne ja kõikehõlmav, haarates inimese kõiki tasandeid nii isiklikus kui ka professionaalses karjääris. Programm aitab üles leida vajalikud ressursid nii endas kui ka kogu meeskonnas ja jõuda soovitud eesmärkideni.

Populaarseks on osutunud inglise keele coaching, kus keeleõpe lõimitakse enesearengu treeningu protsessi. Coaching aitab seada eesmärke, määratleda tegevust ja strateegiat ning juhtida õppijat isikliku arengu ja saavutuste poole.

Pakume ka ingliskeelset suhtlemiskunsti kursust juhtidele, mille fookus on nüüdisaegsel suhtlemiskunstil mitmekultuurilises kollektiivis või rahvusvahelises koostöös. Kursusel õpitakse motiveerima, veenma, kuulama, kehtestama ja end mõjuvalt sõnastama inglise keeles.

Kui on soov õppida inglise keelt iseseisvalt e-kursustel, pakub Multilingua võimalust kasutada 2020. aastal parimaks digitaalse keeleõppe platvormiks valitud Perfectly Spoken’it. Platvorm sisaldab videokursuseid kuuel tasemel: algtasemest A1 kuni asjatundliku keeleoskuseni C2. Multilingua kliendina saab ka tehnilist tuge.

Multilingual on pikaajaline eesti keele kui võõrkeele õpetamise kogemus, eriti vajalik on see uussisserändajatele. Oleme ka Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner, mis võimaldab taotleda keelekursuste kompenseerimist.

Juba aastaid on väga populaarne keelekursus olnud vene keele õpe. Ühe võimalusena pakume keeleõppe- ja motivatsioonipaketti Narvas. Sellega avaneb võimalus õppida ja praktiseerida vene keelt intensiivselt Ida-Virumaal, tutvuda sealse eluolu, kultuuriprogrammi ja restoranidega.

Kuna keeleõppereis keelekeskkonda on ainuke võimalus võõrkeelt tõeliselt omandada, pakume võimalust astuda keeltekooli välismaal. Pakett koosneb tavaliselt keelekursusest, ööbimisest, lennujaama transfeerist, ekskursioonidest ja toitlustamisest.

Maailm ootab. Räägi temaga!

www.multilingua.ee

 

Artikkel on leitav ajakirja “Kõik Eesti Ettevõtjale 2022” veebiversioonis  siin.