English coaching – mis see on?

31. oktoober 2018

Multilingua Keelekeskus pakub mitmeid põnevaid keelekursusi – nende hulgas English coaching. Sellest, millega täpsemalt tegu, räägib lähemalt inglise keele õpetaja, koolitaja, coach ja superviisor Evelyn Soidla.

English coaching on keele õppimise viis, milles on kombineeritud keeleõppemeetodid ja coaching’u tööriistad ehk coaching’u kaudu õpitakse ka keelt. See tähendab omakorda, et inimesed pannakse oma keeleõpet eesmärgistama.

Mitu head asja ühes

Coaching on seotud oma eesmärkide saavutamisega ja muutuste loomisega. “Olen teinud English coaching’ut nii individuaalselt kui ka grupile,” räägib Soidla ja selgitab, et esimeses tunnis pannakse paika kokkulepped, mida inglise keeles vaja õppida on, ning seejärel seatakse konkreetsed eesmärgid ja lepitakse kokku, kuidas neid saavutada.

“Selleks võib olla esitluste tegemine, esinemine, ametliku kirja õppimine vms. Õppijatelt võetakse n-ö lubadused vastavalt sellele, mida nad arvavad end teha jõudvat,” ütleb Soidla ja lisab, et peamiselt lähtutaksegi kursusel inimese või grupi vajadustest, mis tavaliselt on seotud just tööpõllu ja ärimaailmaga. Kursuse kestus sõltub sellest, mida ja mis mahus õppida kavatsetakse.

“Kuna coaching’u kujul on tegemist muutuste juhtimisega, siis oleme fookuse suunanud just ettevõtete juhtidele. Üldiselt on need inimesed juba keelekeskkonnas, neil on sõnavara olemas, nad on rahvusvahelisel tasandil ärimaailmas tegutsevad,” sõnab Soidla, kuid lisab, et tegelikult sobib coaching absoluutselt igaühele.

Eesmärgistatud õpe viib kiiremini sihile

Kui uurida, mille poolest English coaching teistest meetoditest parem on, toob Soidla välja, et selline meetod viib kiiremini sihile. “Kui traditsioonilises õppes võetakse õpik ja lähtutakse selle teemadest, siis coaching lähtub inimeste vajadustest ehk õpitakse ainult asju, mida konkreetselt parasjagu vaja on. Seega saavutatakse ka eesmärk kiiremini ja fookustatumalt,” ütleb Soidla, lisades, et nii tõuseb töö efektiivsus, sest kui inimene õpib näiteks kirja kirjutamist, muutub ta selles osavamaks, kiiremaks ja korrektsemaks ning võidab seeläbi edaspidi ka tööelus ajaliselt.

Kui traditsioonilises õppes võetakse õpik ja lähtutakse selle teemadest, siis coaching lähtub inimeste vajadustest ehk õpitakse ainult asju, mida konkreetselt parasjagu vaja on.

“Erialasõnavara on tavaliselt inimestel juba olemas, kuid coaching aitab teadmisi lihvida ja kõnes julgemaks muutuda,” ütleb Soidla. “Olen ise õppinud inglise filoloogiks ning tegelenud coaching’uga ja olnud ka superviisor. Ühel hetkel jõudsin arusaamani, et inimestel ei olegi ehk vaja konkreetselt keelt õppida, vaid on vaja õppida asju enda kohta – kuidas ma õpin, kuidas reageerin, miks ma ei oska esitlusi teha? Siis saingi aru, et coaching’ut võiks kombineerida keeleõppega, sest inimeste hirmud ei ole tihti seotud sellega, et nad keelt ei oska – need hirmud on mingi teise asja ees ning coaching võib olla õige meetod, et need hirmud avastada ja ületada,” avab Soidla English coaching’u tagamaad ja lisab, et kuigi Eestis on idee üsna uus, siis Euroopas seevastu küllaltki populaarne.

Ja kui tavaliselt määratakse inimeste õigesse gruppi panemiseks eelnevalt ka nende keeletase, siis coaching’u maailmas pole see niivõrd oluline. Seega soovitab Evelyn Soidla huvilistel kohale tulla ja ise järele proovida. “Kui omal nahal ei ole tundnud, siis ongi raske mõista, mida me täpselt pakume. Vajadusel põhinev õpe, mis kombineeritud coaching’uga, võib olla midagi, mis tuleb kasuks nii enesearengus kui ka tööelus, seega – tulge ja proovige!” ütleb Soidla lõpetuseks.

Selleks, et saada English coaching’u kohta rohkem infot ja registreeruda kursusele, külasta Multilingua Keelekeskuse kodulehte: www.multilingua.ee.

https://ekspress.delfi.ee/erid/english-coaching-mis-see-on?id=84194545