Evelyn Soidla - Multilingua Keelekeskus OÜ

Evelyn Soidla

Loading Kursused

Olen inglise keele õpetaja, koolitaja, ning väljaõppes olev coach ja superviisor.

Mul on inglise keeles MA Tallinna Ülikoolist. Lisaerialana olen õppinud prantsuse keelt. Kuna pean enesearengut üheks oluliseks osaks oma ametialases arengus, siis osalen hetkel ka coachi ja superviisori väljaõppes ning samal ajal praktiseerin seda aktiivselt lisaks õpetamisele.

Täiskasvanute koolitamise kogemus on mul aastast 2001.

Minu käekirja õpetajana on mõjutanud eelkõige erinevad sektorid, kus olen töötanud sh sisejulgeolek (politsei, pääste, korrektsioon), meditsiin, muusika,  äri, majandus, IT jne. See on andnud mulle võimaluse olla seotud ja kursis erinevate tööturusektoritega.

Õpetajana/koolitajana inspireerivad mind õppimise ja õpetamise juures täna inimeste vahelised avatud suhted. Püüan arendada endas avatud meelt ning innustada oma kursustel osalevaid õppijaid arendama seda ka endas. Kõige paremini õpime me keelt läbi enda kogemuse olles võimalikult turvalises keskkonnas.

Coachi ja superviisorina olen veendunud, et kõikidel meeskondadel ja inimestel on ressursse, et leida sobilikke lahendusi, tunda rahulolu ja nautida tulemusi. Küsimus on ainult selles, et milline on teekond nende ressurssideni.

Minu hobideks on käsitöö, jooga ja reisimine.

Vaata palun ka artikleid minu kohta:

MULTILINGUA KEELEKESKUSE ÕPETAJATE ARENGUPROGRAMM LÄBI SUPERVISIOONI

COACH EVELYN SOIDLA: PROGRAMM ÕPETAJATELE AITAB SUURENDADA USKU ISEENDASSE