Evelyn Soidla - Multilingua Keelekeskus OÜ

Evelyn Soidla

Loading Kursused

Olen coach, superviisor ja täiskasvanute koolitaja. Olen olnud ka pikaajaline inglise keele õpetaja.

Sertifitseeritud superviisori ja coachina kuulun ka ESCÜ (Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu) liikmete hulka ja juhin ESCÜ hariduse töögruppi, mis panustab Eesti haridussüsteemi muudatuste elluviimisesse läbi supervisiooni populariseerimise.

Täiskasvanute koolitamise kogemus on mul aastast 2001.

Minu käekirja õpetajana on mõjutanud eelkõige erinevad sektorid, kus olen töötanud sh sisejulgeolek (politsei, pääste, korrektsioon), meditsiin, muusika,  äri, majandus, IT jne. See on andnud mulle võimaluse olla seotud ja kursis erinevate tööturusektoritega.

Koolitajana inspireerivad mind õppimise ja õpetamise juures inimeste vahelised avatud suhted. Püüan arendada endas avatud meelt ning innustada oma kursustel osalevaid õppijaid arendama seda ka endas. Kõige paremini õpime me läbi enda kogemuse olles võimalikult turvalises keskkonnas.

Coachi ja superviisorina olen veendunud, et kõikidel meeskondadel ja inimestel on ressursse, et leida sobilikke lahendusi, tunda rahulolu ja nautida tulemusi. Küsimus on ainult selles, et milline on teekond nende ressurssideni.

Minu hobideks on käsitöö, jooga ja reisimine.

Vaata palun ka artikleid minu kohta:

Multilingua Keelekeskuse õpetajate arenguprogramm läbi supervisiooni;

Coach Evelyn Soidla: programm õpetajatele aitab suurendada usku iseendasse;

Minu enda kirjutatud artikkel Õpetajate Lehes “Kuidas õpetaja läbipõlemist ära hoida?“.

evelyn soidla