Euroopa Komisjon andis Multilingua Keelekeskusele kõrge tunnustuse

Multilingua Keelekeskus sai Erasmus+ akrediteeringu, mis võimaldab aastatel 2021 kuni 2027 meie õpetajatel osaleda õpirännetes. Euroopa Komisjoni hallatav programm Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm. Erasmuse akrediteering on nagu programmi õpirände liikmekaart.

“Erasmuse õpirände akrediteeringu andmine Multilinguale on väga suur tunnustus, mis lubab meil veelgi pühendunumalt tegelda õpetajate arendamise ja õpetamise kvaliteedi tõstmisega,” märgib keelekeskuse juht Malle Nei.

Nimetatud akrediteering on uus meede täiskasvanuhariduse valdkonnas, sest varem on olnud selline võimalus vaid kõrghariduses. HARNO (Haridus- ja Noorteamet), kes meid uudisest teavitas, hinnangul on Multilingual olemas kompetents ja võimekus õpirändeid läbi viia, sest oleme juba varasemalt kirjutanud viis edukat õpirändeprojekti. 2017. a õpirände projekt sai ekspertidelt tunnustuse Good Practice tiitli näol ning on Euroopa Komisjoni andmebaasis teistele projektitegijatele eeskujuks. Akrediteeringu taotlemise eel töötas Multilingua võtmeisikutest koosnev töögrupp välja asutuse rahvusvahelistumise strateegia, milles sätestatud sihtidest lähtus ka rahvusvahelise koostöö projektijuht Kirsti Sinivee taotluse kirjutamisel.

“Erasmuse akrediteering on kvaliteedimärk Multilinguale. See on suur tunnustus ja au. Saavutus motiveerib kogu meie töötajaskonda. Samuti saavad meie õppijad olla kindlad, et Multilingua õpetajad on Euroopa tasemel, kaasaegsel viisil koolitatud, laia silmaringiga oma eriala spetsialistid. Oleme kogu meeskonnaga  väga rõõmsad ja tänulikud, kuid muidugi ootab nüüd ees suur töö ja rahvusvahelisse koostöösse veelgi enam panustamine,” ütleb Kirsti Sinivee.