Keelenõustamine

Keelenõustamist on võimalik saada kas veebi teel (zoom, skype) või keelekeskuses kohapeal, järgides ohutusnõudeid (kandes maski).

Mida tähendab keelenõustamine?

Mõte on selles, et saaksid kaardistada oma keeleõppe vajadused ja edasise õppimise teekonna. Vestluses meie õpetaja või metoodikuga saad paika panna, kas sooviksid keeletunde individuaalselt või grupis, mis tasemel õppida, kui kaua õppida, kuidas õpieesmärke seada, kuidas õppida, kas kontakt-, hübriid- (kontaktõpe +  distantsõpe) või distantsõppena.

Kas soovid end täiendada kodu- või välismaal, nüüd ja praegu, või siiski alles suvel, ühendades kasuliku mõnusaga mõne toreda reisi näol sõprade, pere või kolleegidega. Õppimise võimalustest saad ülevaate ka kodulehelt. Räägime, millised on õppe finantseerimise võimalused.

Mis peaks muutuma keelenõustamise tulemusena:

  • tõuseb teadlikkus enda isiklikest keeleoskuse arenguvajadustest; 
  • saad aru oma ressurssidest ja kuidas neid rakendada; 
  • liigud võimaluste ja lahenduste leidmise suunas;
  • teed sobivaid valikuid ja otsuseid;
  • mõistad võõrkeele õppe protsessi; 
  • tekib arusaamine, milliseid võimalusi saame Sulle õppeprotsessi kujundamiseks pakkuda;
  • mõistad täpsemalt keeleoskuse olulisust oma igapäevaelus ja karjääris.

Kui Sul tekkis huvi, palun anna endast märku kirjutades keelekeskuse juhile Malle Neile:   või helistades numbrile: +372 640 8541.

Jääme ootama Sinu kontaktivõtmist. Ja, mis peamine, see ei maksa Sulle midagi.

Keeleõpe on edukas siis, kui õigesti eesmärke seada ja õppimisega pidevalt tegeleda.

Maailm ootab, räägib temaga! 😉