Keeleõpe ettevõttes võimalik ka eriolukorra ajal

Riigis on eriolukord, mis seab teatud piirangud inimestega ühes ruumis suhtlemisele, ja seda ka ettevõtetele. Seepärast on eriti oluline enda töötegemise ja edasiõppimise võimalused üle vaadata.

Multilingua Keelekeskusel on pikaajaline kogemus keele õpetamisega ettevõtete töötajatele. Meil on lai keeltevalik ja palju erinevaid õppevorme.  Hetkel õpib üle 50 asutuse ja ettevõtte. Kui varasemalt toimus see klassiõppe näol, siis nüüd on otsustanud paljud grupid jätkata virtuaalõppega. Vaata palun virtuaalõppe võimalusi SIINOleme paindlikud ja õpetame keelt vastavalt iga ettevõtte vajadustele.

Ettevõtted valivad inglise keele kursusi enda ettevõtte töötajatele siis, kui on palju eri rahvustest inimesi, kelle keeletase ettevõttes ja/või asutuses on erinev. Teinekord võib see olla just erialakeele (juriidilise, ehitusalase, pangandusalase keele) täiendamise vajadusest tingituna. Inglise keele oskust soovitakse täiendada ka siis, kui on vaja suhelda emakontori või tütarfirmadega, aga ka klientidega välismaal, kes on nõus suhtlema inglise keeles.

Ettevõtted, kelle kliendid ja koostööpartnerid asuvad Põhjamaades, vajavad suhtlemiseks rootsi, norra, taani ja soome keele õpet. Eesti suuremad ettevõtted ja asutused, kus töötab palju venekeelseid inimesi, tellivad eesti keele õpet vene keele baasil. Keeli on võimalik õppida nii eesti kui inglise keele baasil.

NB! Kui Sul tekkis huvi, võid julgesti pöörduda või saata päringu Multilingua Keelekeskuse koolitusjuhile Eike Lebbinile: .  Multilingua õpetajatel on võimekus õpetada keeli digiõppes!

Kontakt:
Eike Lebbin
Koolitusjuht / Training Manager
M: (+372) 51 990 737
E: 
Multilingua Keelekeskus OÜ
Pärnu mnt 16, 10141 Tallinn
T: (+372) 640 8542
W: www.multilingua.ee