Keeleõpe kui rätsepatöö

19. september 2018

Rahvusvaheline ärikultuur, geograafiliselt laienenud kaubanduspiirkonnad ja lisaks kaasaegne tehnoloogia nõuavad meilt võimet mitte ainult võõrkeeli kõnelda, vaid osata võõrkeeli sellisel määral, et äri edu oleks tagatud.

Võitja on see, kes suudab lühikese ajaga kiirelt keeleteadmisi ja oskusi omandada täpselt niipalju, kui seda on hetkeolukorras vaja. Multilingual on selleks lahendus! Me pakume välja keeleõppe uudse lahenduse.

Moodne keeleõppija

Innovaatilised mõtlejad räägivad 4.0 tööstusest. Oleme jõudnud etappi, kus tehnika võidukäik annab endast tugevasti märku ja inimressurssi tuleb ümber suunata.

Maailmas, kus mobiiltelefon ja internet on esmavajadus, on ka moodne keeleõppija muutunud. Ta ei taha olla liiga kaua suletud ruumis, ta ei taha kuulda juba kuuldut, tema ootused on suured ja küsimus on, kas õpetaja on võimeline neile ootustele vastama.

Moodne keeleõppija tahab motiveerivat keskkonda, olgu selleks siis moodne ITst pungil klassiruum, kohvik või park. Sokratese jalutuskäigust on saamas eelistatuim viis nii koosolekuid pidada kui ka keelt õppida. Mida mõnusam meelele, seda parem keelele! Moodne õppija tahab individuaalset lähenemist. Moodne õppija väärtustab aega, täpsust ja kohalolu (mindfulness). Moodne õppija soovib, et kõik see, millele ta aega kulutab, on võimalikult sihipärane ja viib eduni võimalikult kiirelt!

Niisiis ei jäägi moodsal õpetajal muud üle, kui muutuda KAMEELEONIKS muutes värvi vastavalt vajadusele ning asuda pakkuma keeleõpet uues kuues.

Rätseplahendusega keeleõpe

Väga vähesed õpetajad omavad piisavalt oskusi, et pakkuda rätseplahendust keeleõppe vormina. Kuid need, kes seda pakuvad, räägivad uskumatust tulemusest. On olnud juhtumeid, kus õppija omandab 3 kuuga keeleteadmised, mille omandamiseks kuluks tavaliselt aasta.

Uudsus seisneb erinevate valdkondade kombineerimises. Klient on saanud nii keelekoolituse, psühhloogi vastuvõtu kui ka life coachingu sessiooni.

See on õpiprotsess, kus keeleõppe meetodid vahelduvad interpersonaalsete oskuste arendamisega, klassikaline keeleõpe vaheldub mittetraditsionaalsega ning õpetajast on saanud koostööpartner, mentor, kes pigem annab edasisidet ja peegeldab. Tundub võimatu, aga ei ole!

Multilingua Keelekeskus pakub võimalust seda omal nahal proovida ja kogeda!

http://www.personaliuudised.ee/sisuturundus/2018/09/19/keeleope-kui-ratsepatoo